Comanda carti online de la edituri romanesti si din strainatate.
Free Call 0268 411 986

ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii – Vol.1 (part. 1+2)

98.00 lei

Cartea se caracterizeazã prin faptul cã îmbinã aspectele teoretice cu exemplele practice, asigurând astfel, dobândirea cu usurintã a abilitãtilor de proiectare si realizare a aplicatiilor într-un mediu Oracle. Informatiile din aceastã carte sunt organizate si prezentate pentru a fi accesibile utilizatorilor cu o experientã redusã în domeniul bazelor de date Oracle si utile celor cu experientã în domeniu. (Instalare-administare si Limbajele SQL si PL/SQL. Partea I – 373 pag + Partea II – 403 pag)

SKU: 978-973-650-267-5 + 978-973-650-268-2 Categorii: , Etichete: , Product ID: 10554

Descriere

 1. SISTEME DE BAZE DE DATE

1.1. Organizarea datelor în tabele

1.2. Operatori relaţionali

1.3. Organizarea datelor în baze de date relaţionale

1.4. Indexarea tabelelor

1.5. Normalizarea tabelelor

1.6. Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date

 

 1. INTRODUCERE ÎN SISTEMUL ORACLE

2.1. Baza de date Oracle

2.1.1. Structura logică a bazei de date Oracle

2.1.2. Structura fizică a bazei de date Oracle

2.2. Arhitectura sistemului Oracle

2.3. Instanţa unei baze de date Oracle

2.4. Repository Oracle

 

 1. INSTALARE ORACLE DATABASE ŞI ADMINISTRARE BAZĂ DE DATE

3.1. Instalare Oracle10g Database

3.2. Administrare instanţe

3.2.1. Structura instanţei bazei de date

3.2.2. Startarea/Stoparea instanţei bazei de date

3.2.3. Parametrii de iniţializare a instanţei

3.3. Configurare client

 

 1. SQL*PLUS  ŞI  iSQL*PLUS

4.1. Introducere în SQL*Plus şi iSQL*Plus

4.2. Limbajul instrumentului SQL*Plus

4.2.1. Metalimbajul utilizat pentru descrierea sintaxei comenzilor SQL*Plus

4.2.2. Comenzi pentru editarea comenzilor din bufferul SQL

4.3. Sistemul de meniuri a instrumentului SQL*Plus

4.4. Setarea parametrilor de mediu pentru SQL*Plus

4.5. Alte comenzi SQL*Plus

4.6. Exemplu de schemă

4.7. Instrumentul iSQL*Plus

4.7.1. Deschiderea unei sesiuni de lucru iSQL*Plus

4.7.2. Indicaţii de operare în iSQL*Plus

4.7.3. Configurare mediu de lucru  iSQL*Plus

4.7.4. Comenzi SQL*Plus care nu sunt acceptate de iSQL*Plus

4.8. Despre Scripturi în SQL*Plus şi iSQL*Plus

 

 1. ELEMENTELE LIMBAJULUI SQL

5.1. Structura limbajului SQL

5.2. Obiectele bazei de date

5.3. Datele cu care lucrează SQL

5.3.1. Table, linii, coloane şi valori de coloane

5.3.1.1. Date de tip scalar

5.3.1.1.1. Tipurile de date şir de caractere

5.3.1.1.2. Tipurile de date numerice

5.3.1.1.3. Tipul dată calendaristică

5.3.1.1.4. Tipul durată (interval de timp)

5.3.1.1.5. Tipurile de date binare

5.3.1.1.6. Tipurile de date LOB (Large Object)

5.3.1.1.7. Tipul de dată ROWID

5.3.1.1.8. Tipul de dată UROWID

5.3.1.2. Date de tip colecţie

5.3.1.3. Date de tip referinţă

5.3.1.4. Tipuri de date definite de utilizator

5.3.2. Literali

5.3.3. Variabile

5.3.4. Funcţii SQL

5.3.5. Expresii

5.3.6. Pseudocoloane

 

 1. REGĂSIREA ŞI AFIŞAREA DATELOR DIN BAZA DE DATE

6.1. Comanda SELECT pentru regăsirea şi afişarea datelor dintr-o singură tabelă

6.2. Funcţii SQL care execută prelucrări pe o singură linie

6.2.1. Funcţii numerice

6.2.2. Funcţii şir de caractere

6.2.3. Funcţii de tip dată calendaristică

6.2.4. Funcţii de conversie

6.2.5. Alte categorii de funcţii

6.3. Funcţii SQL care execută prelucrări pe grupe linii

6.4. Gruparea liniilor într-o comandă SELECT

 

 1. PARAMETRIZAREA INTEROGĂRILOR, OPERATORI RELAŢIONALI, INTEROGĂRI PE TABELE DEPENDENTE

7.1. Variabile de substituţie

7.1.1. Definire implicită a variabilelor de substituţie

7.1.2. Definire explicită a variabilelor de substituţie

7.1.3. Parametrizarea scripturilor

7.2. Operatori relaţionali

7.2.1. Operatorul UNION

7.2.2. Operatorul INTERSECT

7.2.3. Operatorul MINUS

7.2.4. Observaţii pe Operatorii relaţionali de tip set

7.3. Selecţia şi afişarea datelor din tabele dependente

7.3.1. Condiţii de join în clauza WHERE

7.3.2. Structuri ierarhice pe datele unei tabele

7.3.3. Join şi join extern în clauza FROM

7.3.4. Antijoin şi Semijoin

 

 1. INTEROGĂRI COMPLEXE

8.1. Subcereri

8.1.1. Subcereri în clauzele WHERE sau HAVING

8.1.2. Subcereri în clauza FROM

8.2. Extensii ale clauzei GROUP BY, totaluri şi subtotaluri

8.2.1. Opţiunea ROLLUP

8.2.2. Opţiunea CUBE

8.2.3. Opţiunea GROUPING SETS

8.2.4. Exemple combinate

8.3. Clasamente

8.3.1. Funcţiile RANK şi DENSE_RANK

8.3.2. Funcţia ROW_NUMBER

 

 1. AFIŞAREA DATELOR SUB FORMĂ DE RAPOARTE ÎN SQL*PLUS ŞI iSQL*PLUS

9.1. Comanda SET LINESIZE

9.2. Comanda SET PAGESIZE

9.3. Comanda REPHEADER

9.4. Comanda TTILE

9.5. Comanda BTTILE

9.6. Comanda REPFOOTER

9.7. Comanda COLUMN

9.8. Comanda BREAK

9.9. Exemple de rapoarte simple

9.10. Comanda COMPUTE

9.11. Exemple de rapoarte complexe

9.12. Comanda CLEAR

9.13. Afişarea rezultatelor unei cereri SELECT la imprimantă

 

 1. MANIPULAREA OBIECTELOR DE TIP NON-SCHEMĂ

10.1. Administrarea spaţiilor tabelă utilizator

10.1.1. Clauza STORAGE

10.1.2. Crearea unui spaţiu tabelă, comanda CREATE TABLESPACE

10.1.3. Modificarea unui spaţiu tabelă, comanda ALTER TABLESPACE

10.1.4. Ştergerea unui spaţiu tabelă, comanda DROP TABLESPACE

10.1.5. Vizualizarea informaţiilor despre spaţiile tabelă

10.2. Administrarea utilizatorilor unei baze de date Oracle

10.2.1. Despre utilizatorii bazei de date Oracle

10.2.2. Comanda CREATE USER

10.2.3. Comanda ALTER USER

10.2.4. Comanda DROP USER

10.2.5. Comanda CREATE ROLE

10.2.6. Comanda ALTER ROLE

10.2.7. Comanda GRANT pentru acordare privilegii sistem şi roluri

10.2.8. Comanda REVOKE

10.3. Acordarea de privilegii la nivel de obiect al schemei

10.3.1. Comanda GRANT pentru privilegii obiect

10.3.2. Comanda REVOKE pentru privilegii obiect

10.3.3. Comanda SET ROLE

 

 1. MANIPULAREA OBIECTELOR DE TIP SCHEMĂ

11.1. Comanda CREATE TABLE

11.1.1. Descrierea explicită a structurii unei tabele

11.1.2. Creare tabele pe baza structurii altor tabele

11.2. Comanda ALTER TABLE

11.2.1. Adăugarea de coloane şi restricţii la nivel de coloană şi tabelă

11.2.2. Modificarea definiţiei coloanelor

11.2.3. Ştergerea, activarea sau dezactivarea restricţiilor

11.2.4. Ştergerea de coloane

11.2.5. Modificarea numelui tabelelor

11.3. Ştergerea unei tabele din baza de date

11.4. Lucrul cu vederei (view-uri) în Oracle

11.4.1. Comanda CREATE VIEW

11.4.2. Comanda DROP VIEW

11.4.3. Comanda ALTER VIEW

11.5. Legături la baze de date

11.5.1. Comanda CREATE DATABASE LINK

11.5.2. Comanda DROP DATABASE LINK

11.6. Vizualizare informaţii despre obiectele bazei de date

 

 1. ACTUALIZAREA DATELOR DIN TABELE

12.1. Comanda INSERT

12.1.1. Introducerea de linii cu valori precizate în comandă sau în mod interactiv

12.1.2. Introducerea de linii cu date preluate din alte tabele

12.1.3. Introducerea de linii prin intermediul unei vederi sau subcereri

12.2. Comanda DELETE

12.3. Comanda TRUNCATE

12.4. Comanda UPDATE

12.5. Modul lucru tranzacţional în Oracle

12.5.1. Despre modul de lucu tranzacţional

12.5.2. Comanda SET AUTOCOMMIT

12.5.3. Comanda SAVEPOINT

12.5.4. Comanda COMMIT

12.5.5. Comanda ROLLBACK

12.5.6. Comanda SET TRANSACTION

12.6. Tehnica blocajelor

12.6.1. Clauza FOR UPDATE din comanda SELECT

12.6.2. Blocarea reciprocă a tranzacţiilor

12.6.3. Comanda LOCK TABLE

12.6.4. Tranzacţii autonome

12.7. Actualizarea unor coloane de tipuri deosebite

12.7.1. Actualizarea coloanelor de tip Interval

12.7.2. Actualizarea coloanelor de tip RAW, BLOB, BFILE şi CLOB

12.8. Secvenţe de valori

 

 1. LIMBAJUL PROCEDURAL PL/SQL

13.1. Arhitectura unităţilor de program scrise în PL/SQL

13.2. Datele cu care lucrează PL/SQL

13.2.1. Domeniul obiectelor definite în secţiunea DECLARE

13.2.2. Contextul de utilizare pentru PL/SQL

13.2.3. Variabile Non-PL/SQL

13.2.4. Descrierea de obiecte într-un bloc PL/SQL

13.2.4.1. Variabile simple

13.2.4.2. Variabile compuse

13.2.4.2.1. Definirea variabilelor de tip înregistrare (RECORD)

13.2.4.2.2. Date de tip colecţie

13.2.4.2.2.1. Tablouri asociative

13.2.4.2.2.2. Tablouri încapsulate

13.2.4.2.2.3. Vectori variabili

13.2.5. Definire de constante într-un bloc PL/SQL

13.2.6. Expresii PL/SQL

13.2.7. Despre funcţii PL/SQL

 

 1. INSTRUCŢIUNI ŞI FACILITĂŢI DE BAZĂ ÎN PL/SQL

14.1. Instrucţiuni PL/SQL de manipulare a datelor din tabele

14.1.1. Instrucţiunea SELECT PL/SQL

14.1.2. Instrucţiuni de actualizare a tabelelor bazei de date

14.2. Excepţii într-un bloc PL/SQL

14.2.1. Instrucţiuni de definire excepţii utilizator

14.2.1.1. Instrucţiunea  EXCEPTION

14.2.1.2. Instrucţiunea  PRAGMA EXCEPTION_INIT

14.2.2. Instrucţiuni de tratare excepţii

14.2.2.1. Instrucţiunea  WHEN

14.2.2.2. Instrucţiunea  RAISE

14.3. Instrucţiuni de generare structuri alternative şi ciclice într-un bloc PL/SQL

14.3.1. Instrucţiunea IF

14.3.2. Instrucţiunea CASE

14.3.3. Instrucţiunea LOOP

14.3.4. Instrucţiunea EXIT

14.3.5. Instrucţiunea WHILE

14.3.6. Instrucţiunea FOR

14.3.7. Instrucţiunea NULL

14.3.8. Instrucţiunea GOTO

14.4. Cursori

14.4.1. Cursorul sistem

14.4.2. Cursori utilizator

14.4.2.1. Instrucţiunea CURSOR

14.4.2.2. Instrucţiunea OPEN

14.4.2.3. Instrucţiunea CLOSE

14.4.2.4. Instrucţiunea FETCH

14.4.2.5. Opţiunea CURRENT OF în clauza WHERE

14.4.2.6. Cursor într-o buclă FOR

14.4.2.7. Exemple de prelucrare a cursorilor

14.5. Prelucrări avansate de date în PL/SQL

14.5.1. Facilităţi Oracle de prelucrare a colecţiilor

14.5.1.1. Popularea colecţiilor cu date prin opţiunea BULK COLLECT

14.5.1.2. Manipularea colecţiilor cu date prin instrucţiunea FORALL

14.5.2. Manipularea coloanelor de LOB în PL/SQL

 

 1. SUBPROGRAME UTILIZATOR

15.1. Proceduri şi funcţii utilizator stocate în baza de date

15.2. Proceduri şi funcţii utilizator ca obiecte într-un bloc sau subprogram

15.3. Recursivitatea procedurilor şi funcţiilor utilizator

15.4. Pachete

15.4.1. Specificaţia pachetului

15.4.2. Corpul pachetului

15.4.3. Apelul obiectelor din pachete

15.4.4. Supraîncărcarea procedurilor şi funcţiilor din pachete

15.5. Ştergerea procedurilor, funcţiilor şi pachetelor

15.6. Afişarea informaţiilor referitoare la proceduri, funcţii şi pachete

 

 1. DECLANŞATOARE (TRIGGERE)

16.1. Informaţii generale despre declanşatoare

16.2. Comanda CREATE TRIGGER

16.3. Comanda ALTER TRIGGER

16.4. Comanda DROP TRIGGER

16.5. Informaţii despre triggere

16.6. Exemple de triggere

16.6.1. Trigger INSTEAD OF pe o vedere

16.6.2. Trigger pentru verificare unicitate cheie primară şi tabelă mutantă

16.6.3. Trigger cu modificare în cascadă

16.6.4. Triggere cu ştergere în cascadă

16.6.5. Triggere cu apel procedură utilizator şi alte condiţii de  validare

16.6.6. Triggere cu clauza WHEN

16.6.7. Triggere DDL

16.6.8. Triggere cu erori

16.6.9. Triggere Sistem

16.6.10. Triggere sistem pe evenimente SERVERERROR

 

 1. MODELUL OBIECTUAL-RELAŢIONAL ÎN ORACLE

17.1. Elementele modelului obiectual-relaţional

17.2. Crearea tipurilor de obiecte şi colecţii

17.2.1. Crearea tipurilor obiect

17.2.1.1. Comanda CREATE TYPE

17.2.1.2. Comanda CREATE TYPE BODY

17.2.1.3. Utilizarea tipurilor obiect

17.2.1.4. Informaţii despre tipurile de date utilizator

17.2.2. Ştergerea tipurilor de date utilizator

17.2.3. Crearea colecţiilor

17.2.4. Tabele relaţionale cu coloane de tip obiect

17.3. Tabele obiect

17.4. Tabele cu coloane de tip vector variabil

17.5. Tabele cu coloane de tip tabelă încapsulată

17.6. Tabele cu coloane de tip REF

17.7. Metode, supertipuri şi subtipuri

17.8. Coloane şi tabele obiect substituibile

17.9. Ordonarea datelor de tip utilizator

17.10. Modificarea structurii tipurilor de date utilizator

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii – Vol.1 (part. 1+2)”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *