Comanda carti online de la edituri romanesti si din strainatate.
Free Call 0268 411 986

Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 1

53.00 lei

Marea Evanghelie a lui loan este, fără îndoială, cea mai remarcabilă lucrare divin inspirată a lui Jakob Lorber. Ea cuprinde peste 10 volume, în ediţia originală în limba germană, în care ni se revelează, în detaliu, diferite momente din viaţa lui lisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe pământ, timp în care a desfăşurat o intensă, extraordinar de bogată şi uluitoare activitate spirituală.
Marea Evanghelie a lui loan oferă o nouă imagine asupra lumii, integrată într-o perfectă armonie cosmică. Sunt prezentate informaţii clare şi inedite despre Creaţie, despre îngeri, cosmogonie, lumea astrală, religiile asiatice, materie, suflet şi spirit şi, nu în ultimul rând, despre reîncarnare. Această nouă revelaţie nu este deloc în contradicţie cu revelaţia tradiţională a celor patru Evanghelii ci, dimpotrivă, ambele au la bază acelaşi fundament divin. Această operă monumentală este străbătută pe tot parcursul ei de cea mai înaltă înţelepciune divină care luminează întreaga Creaţie. Ea arată oamenilor o cale simpla spre desăvârşire spirituală, cale uşor accesibilă oricui urmează cu seriozitate şi plin de entuziasm şi perseverenţă învăţăturile lui lisus. Sunt reliefate, totodată, multe similitudini cu filosofia şi înţelepciunea orientală care sunt de o evidenţă frapantă. Găsim nenumărate concepte şi idei comune celor două tradiţii spirituale ceea ce demonstrează încă o dată că înţelepţii au o lume comună.
Mulţi teologi faimoşi (cum ar fi, de exemplu, preotul evanghelist Hermann Luger sau teologul reformat, profesorul Kurt Hutten) care au studiat cu atenţie această nouă revelaţie au ajuns în final la concluzia că aceasta reprezintă o revelaţie autentică. Profesorul K. Hutten scrie: „Această concepţie asupra lumii are forţă şi profunzime; ea redă întreaga sa valoare istoriei pământului şi istoriei mântuirii. Ea înscrie credinţa în Dumnezeu într-o dimensiune cosmică în care lumea noastră şi cea de dincolo  sunt  intim  legate  de  microcosmos  şi macrocosmos şi în care întreaga Creaţie slăveşte puterea iubirii divine; ea arată totodată omului drumul care îl conduce la desăvârşire”. Marea Evanghelie a lui loan aduce la lumină, într-un mod mult mai complet, învăţătura autentică a lui lisus Cristos, Tatăl revelat şi totodată Mântuitorul lumii care este punctul central al întregii manifestări. Această învăţătură vibrează de cea mai înaltă şi profundă spiritualitate şi este o mărturie cutremurătoare a înţelepciunii şi iubirii fără margini a lui Dumnezeu Tatăl pentru întreaga creaţie.
Marea Evanghelie a lui Ioan a fost scrisă de Jakob Lorber între anii 1851 şi 1864. O primă copie după manuscrisele originale ale acestei capodopere a fost realizată în anul 1871, copie care a stat la baza a două ediţii ulterioare care au cunoscut lumina tiparului în anul 1891 şi respectiv 1909. Însă abia în anul 1922, prin grija lui Otto Zluhan, apare cea de-a patra ediţie a Marii Evanghelii a lui loan, de data aceasta având ca sursă manuscrisele originale. Din motive greu de înţeles, aceste manuscrise au fost transportate în Transilvania, la Mediaş, de unde, apoi, au fost readuse la lumină. În anii de după cel de-al doilea război mondial au fost tipărite ediţiile cu numerele 5 şi 6 care aveau la bază ediţia a patra din anii douăzeci. Ulterior, au mai fost publicate încă trei ediţii: 7, 8 şi 9, toate acestea fiind ediţii în limba germană. Marea Evanghelie a lui loan a fost de asemenea tradusă şi în limbile franceză şi engleză, iar ediţia de faţă este prima traducere în limba română. Astfel, această lucrare cât şi celelalte scrieri ale lui Jakob Lorber, inspirate de divinitate, au fost tipărite şi vândute în milioane de exemplare şi au reuşit să reaprindă scânteia aspiraţiei către desăvârşire în sufletele multor oameni.
Fie ca cititorul intuitiv şi plin de dragoste de DUMNEZEU al acestei cărţi să recunoască imediat al cui Spirit ne vorbeşte în taină prin cuvântul modestului „scrib al lui DUMNEZEU” care a fost Jakob Lorber.

Stoc epuizat

SKU: 9739840450 Categorie: Etichetă: Product ID: 10687

Descriere

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan – vol. 1“

 • PREFAŢĂ
 • Scurtă introducere pentru o cât mai bună înţelegere spirituală a revelaţiilor Evangheliei Sfântului Ioan, apostolul preferat al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Cristos.
 • Spiritul Sfântului Arhanghel Mihail a fost încarnat în Ioan Botezătorul pentru a aduce astfel mărturie despre Domnul nostru Iisus. Doctrina fundamentală: despre fiinţa lui Dumnezeu, despre om şi despre raporturile lui cu Dumnezeu. Despre căderea omului şi despre căile extraordinare ale lui Iisus Cristos.
 • Cuvântul Etern încarnat şi martorul său Ioan Botezătorul. Principalele semne ale noii naşteri. Prima şi a doua graţie.
 • Despre lege şi graţie. Lupta fiinţelor umane care sunt chemate să devină copiii liberi ai lui Dumnezeu. Venirea Mântuitorului. Tatăl şi Fiul sunt mereu uniţi precum lumina şi flacăra.
 • Mărturia lui Ioan Botezătorul, care neagă că ar fi spiritul lui Ilie, dar care mărturiseşte cu umilinţă că este precursorul lui Mesia.
 • Ioan mărturiseşte că nu-L cunoştea pe Domnul. Dublul botez, Ioan îl botează cu apă pe Domnul Iisus şi Iisus îl botează pe Ioan cu Duhul Sfânt.
 • Exemplul lecturii celor trei versete.
 • Primii discipoli ai Domnului Iisus Cristos, care au fost primiţi în deşert. Andrei şi Petru, fraţi şi pescari. Întâlnirea cu Simon şi mărturisirea adevărului interior
 • Prima dovadă de renunţare a celor doi discipoli. Patria lui Petru. Vocaţia lui Filip şi a lui Natanael.
 • Domnul şi primii săi discipoli merg acasă, la locuinţa Lui. Falsele aşteptări ale Mariei în ceea ce-L priveşte pe Mesia. Iacov, Ioan şi Toma, noii discipoli. Semnificaţia profetică a nunţii din Cana. Cele trei etape ale noii naşteri.
 • Derularea evenimentelor ulterioare miracolului cu vinul. Mărturisirea lui Petru şi mărturia Domnului referitoare la misiunea Sa.
 • Iisus şi ai Lui la Capernaum. Iisus şi discipolii Săi la sărbătoarea Paştelui de la Ierusalim. Templul lui Dumnezeu – piaţă de animale.
 • Ororile din Templu în timpul Paştelui. Purificarea Templului.
 • Despre distrugerea şi reconstrucţia Templului în trei zile. Neputinţa evreilor de a interpreta cuvintele lui Iisus.
 • Iisus refuză ospitalitatea unui om cu intenţii îndoielnice.
 • Semnificaţia purificării Templului. Cum să trăim şi să ne comportăm în viaţă.
 • Vizita lui Nicodim.
 • Nicodim, primarul Ierusalimului nu înţelege noua naştere.
 • Iisus îi explică lui Nicodim esenţa omului, secretul spiritului.
 • Versete de neînţeles pentru Nicodim.
 • Misiunea Fiului omului. Cel care nu vrea să-L recunoască pe Domnul poartă deja în el condamnarea.
 • Nicodim tot nu înţelege, dar inima lui îi vorbeşte.
 • Iisus în Iudeea. Botezul cu apă şi foc. Învăţătura iubirii.
 • Mărturia lui Ioan Botezătorul. Carnea (Materia) trebuie să scadă pentru ca spiritul să poată creşte. Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
 • Mânia Templului. Rânduielile samaritenilor. Sihar.
 • Domnul şi samariteanca la Fântâna lui Iacov
 • Samariteanca îl recunoaşte pe Domnul.
 • Dumnezeu este însetat de oameni. Forţa miraculoasă a spiritului la omul credincios.
 • Vindecarea samaritencei.
 • Despre seceriş şi despre masa Domnului.
 • Samaritenii îl recunosc pe Cristos. Samariteanca vorbeşte despre adevărata dovadă a onoarei: Iubirea pentru Dumnezeu.
 • Iisus, oaspetele samaritencei.
 • Iisus, invitatul samaritencei.
 • Iisus în casa lui Iosif din Sihar, pregătită de îngeri.
 • Minunatele amenajări ale locuinţei samaritencei. Iisus îi cere să păstreze tăcerea.
 • Ce va fi scris pe pergament şi ce va rămâne secret. Parabola arborelui fructifer. Iisus. Maria, Joram şi samariteanca. Iisus nu doarme niciodată.
 • Cântarea preoţilor. Vocaţia lui Matei. Despre interpretarea viselor şi despre puterea sufletului de a le înţelege.
 • Matei este desemnat pentru a nota Predica de pe Munte. Este mai bine să acţionezi decât să asculţi.
 • Masa la Irhael. Predica de pe Munte.
 • Preoţii critică Predica de pe Munte. Nu trebuie înţelese imaginile, ci spiritul care este ascuns în ele.
 • Urmarea criticii Predicii de pe Munte, sensul ascuns şi sensul real al metaforei: „Să-ţi smulgi un membru care te jenează“. Răbdarea Domnului faţă de Marele Preot.
 • Natanael explică ceea ce nu poate înţelege omul raţional. Înţelegerea planului spiritual. Diferenţa între Cuvântul lui Dumnezeu şi cuvântul oamenilor.
 • Sihar. Despre necesitatea încolţirii şi maturizării lucrurilor.
 • Sihar. Predica de pe Munte. Corespondenţe: ochiul drept şi mâna dreaptă.
 • Sihar. Confesiunea lui Natanael.
 • Sihar. Vindecarea leprosului. Cum să fii milos cu măsură.
 • Sihar. Cina miraculoasă la Irhael în compania îngerilor. Mânia şi necredinţa galileenilor care îl consideră pe Iisus drept esenian.
 • Sihar. Oaspeţii şi slujitorii cerului. Misiunea martirilor.
 • Sihar. Unde şi cum trebuie să te rogi la Dumnezeu. Nu construiţi case de rugăciuni, ci altare ale inimii şi adăposturi pentru săraci. Templul creaţiei.
 • Sihar. Celebrarea Sabatului. Zilele de sărbătoare, zilele de muncă.
 • Sihar. Cuvintele îngerilor către invitaţii speriaţi. Tăcerea ce trebuie respectată.
 • Domnul se informează despre familia Marelui Preot. Hainele Mariei.
 • Iisus este comparat cu un magician. Originea acestor comparaţii mincinoase. Judecata şi iertarea lui Iisus.
 • Sihar. Jonael şi familia sa sunt răsplătiţi pentru iubirea lor fără margini.
 • Sihar. Plimbarea prin pădure şi la castelul lui Essau. Negustorul, prieten al adevărului şi al poeziei.
 • Sihar. Răspunsul prudent al negustorului. Experienţele nefericite ale martorilor adevărului. Despre hoţi, falsificatori şi minciună, ca sursă a răului.
 • Sihar. Răspunsul la întrebarea periculoasă. Domnul la masa negustorului.
 • Sihar. A da valorează mai mult decât a lua. Operele iubirii sunt eterne. Despre speranţa sufletelor după moarte. Cum să-ţi foloseşti averea; cum să obţii binecuvântarea lui Dumnezeu.
 • Negustorul nu prea are încredere în Dumnezeu în privinţa treburilor zilnice. Teama sa de Dumnezeu şi grija pentru săraci. Este mai bine să-L iubeşti pe Dumnezeu decât să te temi de El
 • Sihar. Iisus este primit de negustorul care vrea să finanţeze eliberarea Israelului
 • Sihar. Îngerii care au reconstruit palatul lui Essau.
 • Sihar. Masa cerească în sala îngerilor. Bucuria negustorului; pesimismul lui Jairuth. Împărăţia lui Dumnezeu şi sufletele morţilor înainte de înălţarea Domnului.
 • Sihar. Binefacerile mesei cereşti şi ale vinului iubirii; discuţii la masă. Diferenţa între lege şi sfatul bun. Diversele efecte ale vinului asupra omului.
 • Sihar. Jairuth renunţă să mai bea vin şi se angajează să nu mai bea niciodată. Despre îngeri şi despre îndatoririle lor. Umilinţa este o mare binecuvântare pentru om. Îngerii din preajma oamenilor.
 • Sihar. Jairuth îl însoţeşte pe Domnul. Protecţia îngerilor; soldaţii romani.
 • Sihar. Vindecarea unui paralitic. Recunoştinţa acestuia şi salturile sale de bucurie. Soldaţii romani sunt puşi pe fugă.
 • Discuţii despre Mesia. Satana şi ordinea divină. Domnul anunţă noua poruncă a iubirii. Murmurul blând al lui Dumnezeu.
 • Sihar. Delegaţia romană. Convorbirea între patru ochi dintre Iisus şi căpitanul roman. Despre adevărul oamenilor şi cel al larvelor umane. Despre desăvârşire. Succesorii Domnului.
 • Sihar. Iluzia divinităţilor. Despre valoarea şi esenţa adevărului. Drumul adevărului. Adevăratul nod gordian: secretul iubirii. Capul şi inima – cheie şi sălaş al adevărului.
 • Rolul creierului şi rolul inimii. Să nu-ţi judeci, ci să-ţi iubeşti aproapele. Acolo unde nu este iubire, nu este nici adevăr. Mânia este o judecată, deci o lipsă a iubirii. Moartea sufletului.
 • Sihar. Vindecarea soţiei comandantului. Acţiunile şi adevărul.
 • Sihar. Preziceri. Sfârşitul lumii – Judecata generală. Zbuciumul. Îngerul cu trompetă şi promisiunea întoarcerii lui Cristos. Pământul ca paradis. Ultima ispită a Satanei. Suferinţele şi învierea Domnului.
 • Domnul şi ai Săi la Irhael. Ioan convalescentul şi Jonael. Iisus şi Jairuth. Aluzie la Psalmul 24.
 • Sihar. Revolta poporului şi a celor zece muţi. „Nu răspundeţi cu rău la rău“. Stăpân şi servitor: stăpâni răi, servitori răi.
 • Sihar. Umbra bunătăţii. Parfumul păcatului. Drumul libertăţii. Modul în care acţionează răufăcătorul.
 • Sihar. Despre influenţele interioare şi exterioare ale omului. Cum să păstrezi ordinea şi pacea în cetate (oraş) prin iubire. Forţa şi violenţa trezesc răul. Rolul îngerului păzitor.
 • Sihar. Despre infamia oamenilor. Încrederea în Domnul.
 • Sihar. Păcatul poartă deja în el pedeapsa. Blândeţea şi răbdarea fac mai mult decât mânia.
 • Vindecarea sufletelor bolnave. Consecinţele severităţii excesive. Condamnarea la moarte. Răzbunarea morţilor. Sfârşitul duşmanilor.
 • Sihar. Este viaţa terestră compatibilă cu Evanghelia? Când va veni împărăţia lui Dumnezeu? Trăiţi în pacea şi unitatea îngerilor păzitori şi a ordinii divine. Când va veni împărăţia lui Dumnezeu pe acest pământ?
 • Comportamentul faţă de delicvenţi. Condamnarea la moarte şi efectele sale. Motivul principal al Încarnării lui Cristos. Stabilirea unei punţi între Pământ şi Lumea de dincolo!
 • Sihar. Promisiunea unei vizite secrete. Nimeni nu este profet în ţara sa. Cuvintele de rămas bun. Jonael primeşte harul de a face minuni. Iisus se întoarce în Galileea.
 • Sihar. Puterea adevărului. Despre esenţa Cuvântului lui Dumnezeu. Graţia de a fi chemat să devii copilul lui Dumnezeu. Cum să te slujeşti de această lume. Plecarea din Sihar.
 • Călătoria în Galileea. Reproşurile adresate de Matei Domnului. Despre esenţa lui Dumnezeu şi a creaţiei. Frumuseţea Pământului şi depărtarea lui faţă de Soare. Eclipsă de soare. Un pic de teamă nu strică niciodată.
 • Sosirea în Galileea. Mesia şi împărăţia lui Dumnezeu. Călătoria la Cana, în Galileea.
 • Iisus la Cana. Păcătoşii se trădează singuri. Consecinţele desfrâului. Satana îndeamnă la dezmăţ.
 • Adevărata patrie este lângă Domnul. Scepticismul evreilor. Cornelius îl regăseşte pe Iisus.
 • Discuţia dintre Iisus şi Cornelius despre purificarea Templului. Influenţa pozitivă a lui Nicodim. Prezicerea judecăţii Ierusalimului.
 • Iisus se roagă pentru ai Săi şi le îngăduie fraţilor Săi să meargă acasă. Nu se poate face mare lucru acolo unde lipseşte credinţa. Cele mai bune condimente pentru o mâncare. Vindecarea cu ajutorul mâinilor. Plantele medicinale. Toma şi Iuda Iscarioteanul.
 • Vindecarea fiului ofiţerului de familie regală. Cornelius îşi mărturiseşte veneraţia faţă de Iisus. Calendarul în Galileea.
 • Îndrumări pentru Ioan şi Matei. Diferenţe caracteristice între Evangheliile lor. Măsuri luate de Domnul pentru a face mai clară şi mai uşor de înţeles revelaţia Sa.
 • Ordinea bună este întotdeauna dreaptă, în toate. Îndepărtarea pietrelor de pe propriul câmp. Omniscienţa lui Dumnezeu – Comportamentul omului. Legăturile dintre Dumnezeu şi oameni.
 • Domnul şi gazda sa din Cana, Koban. Despre libertatea de a lua decizii – Exemplul cu opera de artă. Cel care este plin de iubire, va mai primi în plus. Viaţa adevărată vine din inimă. Complet liber, astfel călătoreşte pelerinul.
 • Despre bani şi nenorocirile pe care le aduc aceştia. Credinţa în Dumnezeu este cea mai mare comoară. De ce nu a ajuns Moise pe Pământul Făgăduit. Cuvintele trădătoare ale lui Iuda despre bani.
 • Toma şi Iuda! Prezicerea lui Toma, imprudenţa lui Iuda.
 • Domnul linişteşte mânia lui Toma şi îi spune că trebuie să ştii să ierţi pentru a fi cu adevărat liber.
 • Căpitanul din Capernaum şi vindecarea servitorului său bolnav. Diferitele urmări ale semnelor de la Capernaum.
 • Şiretenia oamenilor în faţa preoţimii. Discursurile preoţilor şi ameninţarea celor ce mărturisesc despre Iisus.
 • Templul încearcă să pună mâna pe Iisus. Domnul este găzduit de Petru în casa sa de pescar.
 • Mântuitorul îi dă indicaţii lui Matei. Diferenţa dintre Evanghelia lui Matei şi cea a lui Ioan. Matei relatează faptele, Ioan oferă corespondenţele. Ospăţul la casa lui Petru. Pescuitul miraculos. Aluzie la trădare.
 • Discuţia dintre Petru şi Iuda. Un miracol curios: beţia lui Iuda.
 • Iisus îi sfătuieşte pe credincioşi să nu aibă încredere în preoţi şi în leviţi.
 • Lasaţi-i pe morţi să-şi îngroape morţii. Iisus se ascunde în mulţime. Furtuna de pe lac. Iisus este trezit de ai Săi.
 • La gadareni, Iisus vindecă doi posedaţi.
 • Întoarcerea la Nazaret masa a ai Săi. De ce Iisus nu face miracole acasă la El. Vizitarea unei sinagogi. Cuvântul este de argint, tăcerea este de aur. Ipocrizia şi mânia Templului.
 • Un om integru depune mărturie în favoarea lui Iisus şi le ţine piept cu mult curaj fariseilor. El confirmă divinitatea lui Iisus.
 • Iisus îi avertizează pe cei care cred că pot râde de orbirea celorlalţi. Comedia umană este o tragedie pentru copiii lui Dumnezeu. Este mai bine să plângi de durerile altuia, decât să râzi de ele.
 • Maria şi grijile ei casnice Discipolii şi Iisus o laudă pe Maria. Iisus prezice devoţiunea pentru Maria. Vanitatea, orgoliul, slăbiciunea femeii.
 • Petru şi Simon vorbesc despre viitorul învăţăturii lui Iisus. Iisus le spune: „Nu vă preocupaţi de viitor. Este suficient să vreţi să faceţi ceea ce aţi fost chemaţi să faceţi“. Parabola despre artist şi opera sa. De acum înainte, voi vă aflaţi în mâna Tatălui.
 • Iuda se simte ofensat. Iuda cel lacom – negustor de oale. Iisus şi cei trei farisei, împreună cu Iair din Capernaum.
 • Sfântul grup pe mare. Întoarcerea la casa lui Iair. Vindecarea femeii grecoaice care avea scurgeri de sânge.
 • Moartea şi învierea fiicei lui Iair. Experienţele ei în Lumea de dincolo. Domnul porunceşte tăcerea.
 • Diferenţele dintre Evangheliile lui Matei şi Ioan.
 • Despre adevărata recunoştinţă. Iuda primeşte o lecţie de la Petru şi Natanael. Spiritul lui Cain este în Iuda.
 • Poporul îl caută pe Iisus şi vrea să-L aleagă Regele său. Ajutorul inteligent al comandantului Cornelius.
 • Paraliticul şi fariseii.
 • Un tânăr grec, discipol al lui Socrate, denunţă ticăloşia preoţilor şi a leviţilor, care sunt în culmea furiei.
 • Fariseii sufocaţi de mânie cer ajutorul lui Iisus, care însă dezvăluie şi mai multe despre ticăloşia lor.
 • Răul se află acolo unde nu este Dumnezeu!
 • Acasă la vameşul Matei. Despre educaţia copiilor.
 • În care fariseii vorbesc despre Iosif
 • Cei doi Matei: vameşul şi scribul. Scena cu pescarii. Discipolii lui Ioan şi cei ai lui Iisus.
 • Ioan Botezătorul. Parabola cu mirele şi cu invitaţii.
 • Parabola cerului şi a hainei noi. Vin nou în burdufuri vechi.
 • Aluzie la esenieni. Despre inteligenţa pământească a micului burghez. Despre prietenia şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Despre încrederea în Dumnezeu. Compasiunea faţă de cei săraci.
 • Un vin miraculos. Îngerii servitori. Despre credinţa de nezdruncinat în Dumnezeu.
 • Iuda şi Toma. Orbirea discipolilor lui Ioan Botezătorul. Moartea fiicei lui Cornelius. Adevăraţii urmaşi ai lui Cristos!
 • Femeia cu scurgere de sânge. Iisus la Cornelius.
 • Fiica lui Cornelius vorbeşte despre experienţa ei din Lumea de dincolo. Problema liberului arbitru.
 • Doi cerşetori orbi îl linguşesc pe Iisus.
 • Vindecarea surdo-mutului. Cornelius îi condamnă la moarte pe farisei. Iisus îi salvează.
 • Mizeria poporului. Oraşul plângerii.
 • Recunoştinţa cerşetorilor copleşiţi de abundenţa de hrană şi îmbrăcăminte.
 • Prima misiune a celor doisprezece apostoli. Aluzie la Evanghelia dictată de Spirit. Motivele pentru care a fost necesară dispariţia originalelor. Originea religiilor asiatice.
 • Matei vameşul. Ioan le precizează discipolilor cum să se poarte. Disputa dintre Iuda şi Toma. Despre bani şi despre regatul banilor.
 • Cum se poate călători fără bani!
 • Răspunsul lui Iisus către Iuda. Sufletul lui Iuda provine din lumile inferioare. Viaţa terestră conduce la moartea spiritului. Despre comportamentul oamenilor şi despre suferinţa misionarilor.
 • Nu fiţi îngrijoraţi dacă Satana se apără. Veşnicele reflecţii ale lui Iuda.
 • Iubirea lui Dumnezeu este opusă iubirii lumii. Oamenii nu sunt deloc mai vii decât pietrele.
 • Lumea sensibilă şi lumea spirituală. Despre demnitatea copiilor lui Dumnezeu. Punerea în practică a Cuvântului lui Dumnezeu este unica dovadă a divinităţii Cuvântului. Secretul divin din interiorul omului.
 • Misiunea apostolilor. Profeţi adevăraţi şi profeţi mincinoşi. Promisiunea făcută apostolilor.
 • Prima misiune a apostolilor.
 • Ioan Botezătorul şi Irod. Îndoiala lui Ioan Botezătorul. Întrebarea lui Ioan Botezătorul către Iisus.
 • Acţiunea şi eşecul lui Ioan Botezătorul. Ioan este Luna şi Iisus este Soarele. Ioan este mai mult decât un profet: el este Ilie.
 • Între sufletul şi spiritul lui Ioan Botezătorul exista o anumită neconcordanţă. Chemarea şi libertatea. Sensul întrebării sale. A-L urma pe Iisus nu este nici o datorie, nici o obligaţie.
 • Convertirea lui Kisjonah. Compasiunea Domnului. Mânia fariseilor.
 • Evreii dogmatici se mânie şi îl ameninţă pe Iisus.
 • Discipolii doresc ca Iisus să se apere. Iisus anunţă ruina oraşelor din Galileea şi Judecata de Apoi.
 • Natanael, propriul său evanghelist. Cel care este trezit la viaţa veşnică nu va cunoaşte moartea. Cel care nu este chemat de către Dumnezeu, nu-l va cunoaşte pe Fiu.
 • Iisus demască răutatea fariseilor. Frica şi fuga acestora.
 • Ascensiunea pe munte.
 • Comerţul cu spiritele morţilor. Celebrităţile din Lumea de dincolo. Locul rezervat lui Satana în Lumea de dincolo. Vederea spiritelor. Kisjonah doreşte să vadă îngerii.
 • Vechea modalitate de a calcula ora după stele. Trei spirite ale Lunii vorbesc despre Lună. Este mai bine să te hrăneşti cu iubire decât abia să atingi uşor mica picătură de rouă a pietrei filozofale.
 • Trei heruvimi îi aduc pe cei doisprezece apostoli pe munte. Masa cerească a celor opt sute de oameni pe munte. Discursul lui Kisjonah. „Cărţile războaielor lui lehova“.
 • Îndrumarea cu prudenţă a neofiţilor. Diversele grade ale revelaţiei spirituale. Dumnezeu-omul şi omul-Dumnezeu. Inteligenţa şi credinţa. Despre educaţia spirituală.
 • Coborârea de pe munte, în zori. Oprirea la cabană.
 • Geneza I. 1-5.
 • Prima zi a Creaţiei. Cunoaşterea lumii materiale şi trezirea spirituală. Noaptea spirituală a sufletului copilului. Cunoaşterea lumii materiale este seara spirituală. Lumina lui Dumnezeu în inimă este aurora spirituală.
 • Geneza I. 6-10. Ce-a de-a doua zi. Diferenţa dintre cele două lumini. Credinţa prin cunoaştere sau cunoaşterea prin credinţă. Împărăţia terestră a iubirii.
 • Geneza I. 11-13. Cea de-a treia zi. Efectul cunoaşterii asupra inimii. Omul spiritual ascuns în omul lumii materiale.
 • Geneza I. 14-19. Cea de-a patra zi. Nu există decât o boltă cerească (întindere cerească): voinţa lui Dumnezeu!
 • Despre omul muritor şi despre omul nemuritor. Cei doi luminători: sufletul şi spiritul. Cea de-a patra zi.
 • Zilele a cincea şi a şasea ale Creaţiei. Apariţia Pământului şi a oamenilor. Punerea în gardă împotriva unei cunoaşteri excesive. Un imbold pentru a căuta împărăţia lui Dumnezeu în sine însuşi (în interiorul fiinţei).
 • Iisus prezice judecata Ierusalimului. Păstrarea tăcerii asupra lucrurilor spirituale.
 • Sunt compatibile poruncile lui Dumnezeu cu voinţa omului?
 • De ce trebuie oamenii să se încarneze? Trupul, un instrument pentru dezvoltarea spirituală a sufletului.
 • Despre crearea lui Adam. Despre bărbat şi despre femeie. Decăderea Evei şi influenţa ei rea asupra bărbatului. Decăderea umanităţii. Transformarea omului prin intermediul lui Iisus Cristos.
 • Alungarea bărbatului de către femeie. Modalităţi de recunoaştere a femeilor rele. Binele şi răul nu pot fi, în acelaşi timp, stăpâni ai inimii.
 • Despre cultura şi şcolile de pe Pământ. Tristeţea unui fariseu care îşi dă seama că lumea se află în greşeală. Lumea şi oamenii. Oamenii şi Dumnezeu.
 • O noapte răcoroasă pe păşunea alpină. Orbul – descendent al lui Tobie. Cinstea şi onoarea încălzesc inima omului. Reproşul sever al îngerilor la adresa femeilor răutăcioase. Evanghelia râsului.
 • Tămăduirea nocturnă a orbului Tobie. Un semn al timpului nostru. Masa în poiană.
 • Mizerabila şiretenie a fariseului Rhiba, care propune să se debaraseze de Iisus.
 • Contraatacul altui fariseu. Răutatea Templului.
 • Fariseii furioşi vor să-l ucidă pe Tobie, dar îngerii îl protejează. Binefacerile răsăritului de Soare.
 • Un răsărit de Soare magnific. Despre receptivitatea faţă de Dumnezeu, faţă de oameni şi faţă de natură. Regula de conduită pentru judecători şi jurişti.
 • Domnul în cabana lui Kisjonah
 • „Milă voiesc, şi nu jertfe“. Iisus este Domnul Sabatului.
 • De ce se comportă Iisus uneori ca şi cum i-ar fi teamă de oameni.
 • Domnul, discipolii Săi şi Kisjonah ajung pe celălalt ţărm. Masa la bordul vasului. Vindecarea unui posedat orb şi mut.
 • Umilinţa şi orgoliul. O regiune rodnică, dar nesănătoasă. Mulţimea le spune templierilor patru adevăruri.
 • Consiliul fariseilor. Un tânăr fariseu îi ia apărarea lui Iisus.
 • Tânărul fariseu aude cum mulţimea îşi bate joc de confraţii săi. Poporul ameninţă să se ridice împotriva Templului.
 • Privirea lui Iisus. Rugăciunea de dimineaţă a lui Iisus. Ahab, tânărul rabin, chemat de Iisus.
 • Ahab rabinul merge să-şi găsească colegii.
 • Poporul îi contestă pe farisei şi caută să-i îndepărteze.
 • Domnul linişteşte poporul pentru a-i calma pe farisei.
 • Despre diferite spirite rele şi influenţele lor. Mânia fariseilor.
 • Mai bine să taci decât să minţi chiar dacă ai o intenţie bună. Templul din Ierusalim şi Templul din Delphi. Dialectica oracolelor. Grecii aduc mărturie pentru Evanghelia vieţii.
 • Sosirea Mariei şi a fiilor lui Iosif. Cine este mama Mea, cine sunt fraţii Mei?
 • Scuzele lui Baram. Atenţionarea lui Ahab. Bucuria Mariei la revederea lui Iisus. Uneltirile Templului pentru a-L opri pe Iisus.
 • Maria a fost alungată şi deposedată de casă. Baram şi Kisjonah îi propun s-o ajute. Domnul urcă pe o corabie pentru a predica poporului.
 • Împărăţia cerurilor. Parabola semănătorului şi a seminţei. Celui care are prin drept divin i se va mai da chiar în plus, insă celui care nu are i se va lua chiar şi puţinul pe care îl are.
 • Parabola despre buruieni, despre sămânţa de muştar şi despre drojdie. Poporul, neînţelegând nimic, se îndepărtează. Fariseii sunt prinşi de furtună.
 • Domnul linişteşte furtuna. Îndoiala discipolilor. Mărturia lui Ahab.
 • Patria spirituală a omului. Pacea interioară, punctul de întâlnire a vieţii Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.
 • Regăsirea cu Jonael şi Jairuth. Un înger în slujba Domnului.
 • Îngerul în slujba casei lui Kisjonah. Un înger păzitor al lumii vegetale.
 • O noapte înstelată pe dealul cu şerpi, unde Kisjonah vrea să deschidă o şcoală. Aluzie la condiţiile existenţei terestre. Iisus – stăpânul şerpilor. Parabola cu neghina.
 • Parabola cu neghina. A nu te ţine de cuvânt este unul dintre cele mai mari rele. Fiţi drepţi şi plini de dragoste. Parabola comorii îngropate.
 • Parabola perlei celei mari, a năvodului şi a peştelui stricat.
 • Neplăceri îndurate de Jonael. Căile Domnului sunt de nepătruns.
 • Domnul face concesii răului pentru a pune la încercare pe Satana şi pe cei credincioşi! Adevărul este spada iubirii. Cum trebuie să lupte adevăratul erou.
 • Învăţaţi-i pe ceilalţi prin faptele voastre bune şi prin cuvinte simple. Adevărata Biserică – adevăratul Sabat. Adevărata casă a Domnului. Cum trebuie să-L slujeşti cu adevărat pe Dumnezeu!
 • Confesiunea păcătoşilor. Spiritul şi comportamentul adevăratului misionar. Cântecul de slavă al lui Jonael.
 • Kisjonah şi Baram se întrec în intenţii bune. Parabola mamei şi a celor doi fii diferiţi ai săi.
 • Despre esenţa iubirii. Iubirea cerească şi iubirea infernală. Răsplata faptelor realizate din iubire.
 • Bucuria oaspeţilor la micul dejun. Tristeţea îngerilor. Hrana corpului, a sufletului şi a spiritului.
 • Nefasta influenţă a dezmăţului asupra sufletului. Moartea spirituală – consecinţă a lipsei de autocontrol. Despre adevăratul post. Nocivitatea mortificării făcute pentru a comunica cu spiritele. Trăiţi şi învăţaţi-i pe ceilalţi să trăiască la fel cum trăiesc Eu şi cum vă învăţ Eu să trăiţii.
 • Domnul şi însoţitorii Săi în grădină. Liniştea de dinaintea furtunii. Cutremurul pământului, vijelie, furtună pe mare. Îngerul îi linişteşte pe oamenii înfricoşaţi.
 • Utilitatea furtunii: distrugerea duşmanilor. Pericol pentru misionari.
 • Excursie în vale la Cana. Agricultorii evrei săraci şi bogaţii negustori greci.
 • Vindecarea miraculoasă în valea din Cana. Suflete bolnave într-un corp sănătos! Regulă de viaţă! Blestem asupra cămătarilor. Decadenţa socială.
 • Răbdarea lui Dumnezeu are şi ea limite. Stoicul Philopold se răzvrăteşte împotriva ordinii divine.
 • Suflete venite pe Pământ. Pământul – unica şcoală a copiilor lui Dumnezeu. Despre reîncarnare. Lumea solară de pe Procyon. Miracolul îngerului mesager. Contractul din lumea solară.
 • Motivul pentru care ne uităm vieţile anterioare. Relaţia corp, suflet, spirit. Desăvârşirea omului terestru. Diferenţa dintre fiinţele de pe această planetă şi cele de pe alte lumi.
 • Despre încarnarea Domnului şi despre adevăraţii Săi succesori.
 • Omul inferior şi omul superior. Motivul încarnării Domnului pe această planetă înapoiată. Cei din urmă vor fi cei dintâi. Iisus vesteşte noua revelaţie.
 • Vicleniile Satanei nu au influenţă decât asupra simţurilor omului, dar nu au nici o putere asupra voinţei de neclintit a unui suflet neprihănit.
 • Raportul servitorilor lui Kisjonah despre evenimentele petrecute în timpul absenţei Domnului.
 • Un nou aspect al misiunii. Despre necesitatea fermentaţiei. Parabola boului gras.
 • Cunoaşterea de sine este primordială. Un avertisment împotriva inconştienţei, nepăsării, somnului şi lenei.
 • Blestem asupra nepăsării şi a lenei. Binecuvântarea activităţii. Despre suveranii puternici şi despre suveranii slabi. Predica din timpul nopţii referitoare la activitate.
 • Cei cinci farisei din Betleem spală picioarele Domnului. Evanghelia vieţii.
 • Opinia celor cinci farisei: El este ori un zeu, ori un diavol! Iisus nu a fost esenian.
 • Disputa dintre Kisjonah şi Baram. Importanţa şi esenţa introspecţiei. Satana tulbură introspecţia.
 • Apariţia unui veritabil leviatan. Recompensa promisă celor curajoşi.
 • Despre binefacerile unei meditaţii realizate cu regularitate şi despre noua naştere. Despre spiritism (comerţul cu spirite). Drumul către infern.
 • Excursia pe mare de după masă. Revenirea bolii fiicei lui Iair. Întoarcerea la Kis.
 • La căpătâiul fiicei sale, Iair înţelege adevărul. Ameninţarea fariseilor.
 • Laşitatea lui Iair. Dezaprobarea lui Borus. Răsplata din Lumea de dincolo.
 • Bucuria discipolilor şi recunoştinţa Mariei. Eu şi Tatăl una suntem. Iosis povesteşte că fiecare proprietar nu este decât păstrătorul unor bunuri împrumutate de la Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale lui Iosif.
 • Arestarea unui grup de contrabandişti. Dispoziţiile lui Kisjonah şi ale judecătorului roman pentru a rezolva problema.
 • Eliberarea copiilor furaţi. Pregătirile pentru proces.
 • Cei doisprezece farisei interogaţi au fost sever condamnaţi, în ciuda paşaportului lor semnat de Cezar Augustus.
 • Fariseii, aflaţi la strâmtoare, plătesc amenda cu argintul pe care îl furaseră din taxele imperiale.
 • Întâlnirea dintre Iisus şi procurorul Faustus.
 • Faustus vede în vis grandoarea cerurilor. Iubirea lui Faustus pentru Lidia. Omul nu trebuie să separe ceea ce Dumnezeu a unit.
 • Sosirea lui Philopold. Răfuiala fariseilor cu justiţia. Eficacitatea lui Faustus.
 • Procesul templierilor, mărturisirea acoliţilor lor. Faustus reduce condamnarea.
 • Continuarea procesului. Cei unsprezece farisei, aflaţi în încurcătură, abandonează toate comorile pentru a-şi recâştiga libertatea.
 • Despre adevăratul Sabat. Cei unsprezece farisei sunt repuşi în libertate. Împărţirea comorilor. Întoarcerea copiilor la părinţii lor.
 • Dieta copiilor. Influenţele spiritelor rele asupra copiilor. Cauzele maladiilor infantile.
 • Secretul forţei vitale. Efectul purificator al bolilor şi dieta.
 • INDEX TEMATIC

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 1”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *