Comanda carti online de la edituri romanesti si din strainatate.
Free Call 0268 411 986

Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 2

53.00 lei

Acest al doilea volum al cărţii „Marea Evanghelie a lui Ioan“ care este, fără îndoială, cea mai remarcabilă lucrare divin inspirată a lui Jakob Lorber, continuă revelaţiie detaliate despre aspecte din viaţa lui Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, timp în care a desfăşurat o intensă, extraordinar de bogată şi uluitoare activitate spirituală.

Stoc epuizat

SKU: 9739966160 Categorie: Etichetă: Product ID: 10689

Descriere

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan – vol. 2“

 • Perioada evenimentelor din vol. II: Vara anului 30.
 • Prima călătorie a Domnului. Popasul lui Iisus în Kis şi Nazaret.
  • Despre pedepsirea răufăcătorilor.
  • Iuda-Iscarioteanul, hoţ de aur.
  • Folosirea corectă a puterii vindecătoare şi a celei de a face miracole.
  • Vizita şi descrierea unei peşteri de stalactite.
  • Povestea comorilor găsite.
  • Formarea şi surparea grotei cu formaţiuni carstice.
  • Faustus găseşte comorile în magazie, orânduite şi bine păzite.
  • Despre împărăţia cerurilor.
  • Domnul explică, prin câteva exemple, natura raiului şi a iadului.
  • Legea ordinii divine.
  • Plecarea Domnului şi a discipolilor Săi spre Nazaret.
  • A doua înviere din moarte a Sarei.
  • Întâlnirea dintre Iair şi soţia lui.
  • Despre diferenţa dintre puterea omenească şi cea dumnezeiască.
  • Mărturia lui Philopold despre dumnezeirea lui Iisus.
  • Domnul merge în sinagogă.
  • Domnul explică un text din Isaia.
  • Despre natura lui Dumnezeu şi despre adevărata Lui slujire.
  • Obrăznicia şi nedumerirea fariseilor care erau orbi în cele ale spiritului.
  • Frica preoţilor de judecata romană.
  • Cyrenius şi fariseii.
  • Vindecarea unui gutos. Mărturia nazarinenilor despre Iisus.
  • Dojana nazarinenilor.
  • Vorbele lui Cyrenius despre nazarineni.
  • Despre nevrednicia poporului.
  • Sfaturi pentru cei care fac legile
  • Chinuirea naturii psihice prin legile omeneşti.
  • Despre libertatea sufletului.
  • Binecuvântarea liberei creşteri spirituale.
  • Creşterea spirituală şi legea.
  • Cuvântarea lui Iair despre efectele miracolelor.
  • Însuşiri ale Fiinţei lui Dumnezeu.
  • Vindecarea rudelor bolnave ale unui evreu bătrân.
  • Discuţia dintre fariseii cei bogaţi şi ginerele bătrânului.
  • Fariseii citesc psalmul 37. Sfatul înţelept al lui Roban.
  • Cel mai bătrân dintre farisei, Roban, merge la Iisus.
  • Josa, bătrânul, mulţumeşte Domnului.
  • Despre ceea ce este omenesc şi despre ceea ce este dumnezeiesc la Domnul.
  • Despre influenţa îngerilor asupra oamenilor.
  • Iubirea pentru Dumnezeu.
  • Despre natura adevăratei iubiri.
  • Despre ziua de apoi.
  • Domnul Iisus şi ai Săi la pescuit.
  • Căsătoria lui Borus.
  • Fiinţa interioară a îngerilor.
  • Despre iubirea faţă de aproape a medicilor care-i slujesc pe ceilalţi.
  • Propunerea făcută lui Iair. Despre ceremoniile exterioare.
  • Problemele lui Iair legate de moştenire.
  • Demisia lui Iair. Domnul în sinagogă.
  • Cei mai în vârstă vorbesc despre starea evreimii.
  • Mărturia vorbitorului despre chivotul legii.
  • Cei mai bătrâni se apără.
  • Chiwar mărturiseşte despre faptele şi viaţa lui Iisus.
  • Sfatul dat de îngeri fariseilor.
  • Legătura dintre popoare şi suveranii lor.
  • Roban şi Kisjonah povestesc întâmplări din viaţa lor.
  • Cum ajută îngerii lumea. O sferă corticată.
  • Legătura dintre omul pământesc şi Tatăl Ceresc.
  • Despre marea luptă lăuntrică a omului (lupta cu sine însuşi).
  • Despre folosul pasiunilor.
  • Despre valoarea liberei voinţe (a liberului arbitru).
  • Gândirea în inimă.
  • Despre aducerea înapoi a celui pierdut.
  • Despre natura, viaţa şi munca spiritelor naturii.
  • Legende despre spiritele munţilor. Despre vrăjitorie.
  • Despre vrăjitori şi ghicitori.
  • Domnul vindecă un om turbat.
  • O evanghelie pentru cei bogaţi.
  • În cripta lui Iair.
  • Învierea lui Josoe.
  • Bab şi soţia lui sunt uluiţi de miracol. Făgăduinţa nemuririi pentru Josoe.
  • Cum trebuie slujit Dumnezeu.
  • Cina la Maria.
  • Cearta dintre Iuda şi Toma.
  • Prevenirea lui Iuda de către Domnul.
  • Despre umilinţă şi abnegaţie.
  • Măsura celor trei feluri de iubire.
  • Planul înţelept al lui Josoe.
  • Doi îngeri se oferă să-l slujească pe Josoe.
  • Cyrenius îl adoptă pe Josoe.
  • Povestirea lui Roban despre noul conducător al fariseilor.
  • Povestea şi sfârşitul lui Ioan Botezătorul.
  • Discuţia cu noul conducător al templului din Nazaret.
  • Mărturia lui Chiwar despre Ioan şi Iisus.
  • Domnul îi laudă pe Roban şi pe Chiwar.
  • Noul conducător al templului, Korah, şi Chiwar în sinagoga din Nazaret.
  • Chiwar şi Korah vorbesc despre învierea din morţi a Sarei.
  • Părerea lui Chiwar despre Templu.
  • Discuţia dintre Korah şi Chiwar despre Mesia. Satana îl provoacă pe Chiwar la luptă.
  • Korah îşi aduce aminte că totuşi îl cunoaşte pe Iisus.
  • Prietenii lui Iisus la Borus.
  • Îndurarea lui Dumnezeu faţă de omenire.
  • Borus vorbeşte despre natura omului.
  • Convieţuirea prietenilor Domnului în Nazaret
 • A doua călătorie a Domnului: Nazaret – Grota din Betabara (primul miracol al bucatelor) – Muntele rugăciunii – Mersul pe Marea Galileii (proba credinţei pentru Petru) – Cu corabia înspre Ghenizaret în golful cu acelaşi nume
  • Miracolul vindecării şi miracolul bucatelor pentru cei cinci mii de oameni din pustiu.
  • Ucenicii pe marea furtunoasă.
  • Iuda slăveşte miracolele esenienilor.
  • Ioan şi Bartolomeu îi explică lui Iuda miracolele iluzorii ale esenienilor.
  • Filosofia esenienilor.
  • Ucenicii aflaţi într-o situaţie grea pe mare.
  • Testul credinţei lui Petru.
  • Sosirea în oraşul liber Ghenizaret.
  • Domnul cu ai săi la Ebahl.
  • Domnul binecuvântează familia lui Ebahl şi îi dojeneşte pe esenieni.
  • Domnul şi căpitanul roman.
  • Experienţa de viaţă a căpitanului roman.
  • Domnul îi dă căpitanului câteva indicii asupra fiinţei şi misiunii sale.
  • Relaţia unui profet cu Dumnezeu şi cu oamenii.
  • Profeţii, ca trimişi ai lui Dumnezeu, şi deosebirea dintre ei şi fiinţa Domnului.
  • Pajiştea sfinţită. Mersul pe mare.
  • Despre adevărata rugăciune.
  • Disciplina şi iubirea.
  • Lauda dreaptă şi pericolul laudelor.
  • Iara vorbeşte despre experienţele avute în timpul rugăciunii.
  • Iara vede cerurile deschise.
  • Învăţăturile lui Iisus trebuie să devină un bun al tuturor.
  • La Ebahl vin bolnavi. Oaspeţii din Ierusalim şi misiunea lor.
  • Scena dintre căpitan şi templieri.
  • Puterea iubirii.
  • Visele Iarei despre crucificarea şi învierea Domnului.
  • Discuţia dintre căpitanul Iulius şi Domnul despre răutatea templierilor.
  • Marea vindecare a bolnavilor prin atingerea mantiei Domnului.
  • Domnul şi conducătorul fariseilor.
  • Iulius îi ceartă cu asprime pe farisei.
  • Trei documente.
  • Avertizarea Domnului asupra ticăloşiei templierilor.
  • Domnul vorbeşte despre spiritul iubirii.
  • Discuţia dintre templieri şi esenieni.
  • Domnul şi cei doi esenieni.
  • O ascensiune miraculoasă.
  • Pe vârful „Capului dimineţii“.
  • Despre natura fricii.
  • Cristos – ca mijlocitor între cer şi Pământ.
  • Ridicarea Mării Galileii.
  • Un test al iubirii pentru Iara.
  • Puterea îngerilor. Vizită pe o stea.
  • Modalitatea interioară de a contempla creaţia.
  • Cum se învaţă dăruirea în lumea de dincolo.
  • O privire în sistemul cosmic stelar.
  • Perioadele de dezvoltare în lumea de dincolo.
  • Despre măreţia spiritului uman.
  • Despre adevărata măreţie spirituală.
  • Ucenicii sunt treziţi din somn.
  • Cuvinte de laudă pentru Iara.
  • Realitatea visului avut de toţi cei de pe munte.
  • Iara le arată lucrurile luate ca amintire.
  • Cum vorbesc credincioşii cu Domnul, în inimă.
  • Contemplarea naturii şi corespondenţele spirituale.
  • Contemplarea răsăritului de soare şi a naturii dimineaţa.
  • Esenienii sunt însărcinaţi de Domnul să construiască şcoli.
  • Masa de dimineaţă, sfinţită, de pe munte.
  • Satana apare pe munte.
  • Coborârea de pe munte.
  • O vindecare miraculoasă în casa lui Ebahl din Ghenizaret.
  • Ardoarea iubirii.
  • Despre diferenţele sexuale la îngerii primordiali.
  • Despre pomană şi despre sărbătorirea zilelor comemorative.
  • Psalmul 46 al lui David.
  • Despre iubirea duşmanilor.
  • Povestirea corăbierilor despre cele petrecute în timpul ultimei nopţi.
  • Corăbierul şi Rafael.
  • Primirea fariseilor în Ghenizaret.
  • Căpitanul Iulius povesteşte unele întâmplări cu preoţii din Templu.
  • Despre moştenirea lui Iisus.
  • Neînţelegerea dintre Rafael şi Iara.
  • Despre iubire, blândeţe şi răbdare.
  • Despărţirea de Domnul şi plecarea Lui spre Sidon şi Tir.
 • A treia călătorie a Domnului: Cu corabia prin Golf şi apoi pe jos înspre nord în direcţia Tirului – Reîntoarcerea la Marea Galileii – muntele de la mal (al doilea miracol al bucatelor) – Cu corabia înspre adăpostul din Magdala – Înapoi la muntele de pe mal – Pe jos înspre cocioaba lui Marcu în Cezareea lui Filip.
  • Scena din Tir cu femeia din Cana.
  • Despre posedarea de către diavol.
  • Izvorul făcător de minuni.
  • Marea minune a vindecării de pe munte.
  • Prezicerea Domnului referitoare la viitorul învăţăturii Sale.
  • Hrănirea miraculoasă a celor patru mii de oameni.
  • Fariseii şi saducheii îl încearcă pe Domnul.
  • Domnul într-o sărmană colibă din Cezareea lui Filip.
  • Mărturia ucenicilor despre Cristos.
  • Proprietarul colibei, pe nume Marcu, povesteşte grozăvii din Templu.
  • Fariseii – ucigaşi de copii.
  • Ucenicii sunt revoltaţi din cauza povestirii.
  • Pescuitul binecuvântat. Despre mizeria din Templu.
  • Marcu şi fariseii, ca vânători de dijmă.
  • Prezicerea Domnului referitoare la moartea şi învierea Sa.
  • Este anunţată vizita lui Cyrenius.
  • Marcu îl primeşte pe Cyrenius.
  • Îngerul, ca învăţător al lui Josoe.
  • Darul lui Cyrenius pentru Marcu.
  • Pe mare.
  • Cuvintele lui Ioan despre diferenţa dintre înţelegerea obişnuită şi cea spirituală.
  • Se apropie o corabie romană. Pescuitul îmbelşugat.
  • Noii oaspeţi.
  • Despre metoda de învăţământ a îngerilor şi despre cea a şcolilor lumeşti.
  • Despre dreptul Templului de a încasa zeciuiala şi tributul.
  • Pedepsirea răufăcătorilor şi a celor posedaţi.
  • Cuvintele înţelepte ale Iarei.
  • Materie şi spirit.
  • Iara îi desface lui Josoe nodul gordian.
  • Despre limitarea în cunoaştere a omului.
  • Ce este adevărul?
  • Taina primei cauze a adevărului.
  • Discuţia dintre Josoe şi Iara.
  • Ce a văzut Iara în grădina ei.
  • Lămurirea pildei arătate de Iara.
  • Materialismul şi reprezentanţii săi.
  • Josoe şi Iara vorbesc despre Iuda.
  • Fiecare popor are nevoie de un alt fel de conducător.
  • Lui Josoe îi pare rău.
  • Părerea lui Josoe despre îngăduirea sclaviei.
  • Îngrădirea prin legi şi iubirea!
  • Despre cinste.
  • Natura materiei şi a sufletului.
  • Răspunsul lui Cyrenius.
  • Necesitatea ca modalitate de a învăţa.
  • Urmările traiului îmbelşugat.
  • Contradicţiile din Geneză.
  • Crearea primului om.
  • Creşterea bobului de grâu.
  • Creşterea spirituală a omului!
  • Suflet şi trup.
  • Crearea cerului şi a pământului.
  • Pământul şi lumina.
  • Despărţirea luminii de întuneric.
  • Ţelul ultim al întregii creaţii.
  • Mărturia lui Cyrenius despre Geneză.
  • Despre decăderea spiritelor, decăderea lui Adam şi păcatul originar.
  • Puterea eredităţii.
  • Grijile lumii şi urmările lor nefaste asupra sufletului.
  • Despre decăderea spiritelor.
  • Putere şi opoziţie.
  • Despre natura Satanei.
  • Învăţătura spiritelor primordiale.
  • Urmările decăderii lui Lucifer.
  • Teaca şi sufletul.
  • Despre cunoaştere.
  • Ce crede Marcu despre aproapele său.
  • Marcu îi salvează pe fariseii naufragiaţi.
  • Fariseii îl critică pe Iulius.
  • Hotărârea fariseilor.
  • Sfatul Domnului şi referiri la iubirea de aproape.
  • Iulius le dă fariseilor sfatul cel mai bun.
  • Iara vorbeşte despre Domnul.
  • Dezvăluirea intenţiilor Templului.
  • Miracolul făcut de arhanghelul Rafael
  • Scuzele tânărului fariseu.
  • Iulius îi învaţă pe farisei.
 • INDEX TEMATIC
 • INDEX AL PERSOANELOR
 • INDEX AL LOCALITĂŢILOR

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 2”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *