Comanda carti online de la edituri romanesti si din strainatate.
Free Call 0268 411 986

Marea evanghelie a lui Ioan, volumul 10

53.00 lei

Fragment din cartea: „Marea Evanghelie a lui Ioan – vol. 10“:

6. Vezi tu, Eu singur sunt Domnul, şi voi toţi sunteţi între voi nişte fraţi perfect egali, fără ca vreunul să fie mai mult sau mai puţin decât ceilalţi; pentru că până şi cea mai mică întâietate apoi este cu putinţă să trezească în sufletul unui astfel de conducător o ambiţie satanică, ambiţie care, după aceea, diminuează şi distruge destul de repede iubirea dumnezeiască cea pură şi adevărul dumnezeiesc cel viu care o urmează, aşa cum de altfel s-a văzut foarte clar aceasta la începutul regalităţii şi aşa cum aceasta se poate vedea încă şi mai bine, ba chiar şi mai limpede, aici, la Templu.
7. Tocmai de aceea, dacă vreunul dintre voi chiar vrea într-adevăr să fie primul dintre ucenicii Mei, atunci să facă tot posibilul ca să fie întotdeauna ultimul şi cel mai umil dintre ei şi să-i slujească în permanenţă cu abnegaţie pe toţi! Pentru că aceasta este rânduiala cea fundamentală printre îngerii din Cerurile Mele!
8. Cu adevărat, vă spun: toţi cei care pe pământ vor fi aleşi drept conducători, fără a acţiona în permanenţă aşa cum Eu am spus aici, vor avea ulterior parte de o condiţie şi de o stare foarte grea în lumea de dincolo! Pentru că cea mai grea sarcină pentru un orgolios – aşa cum devin în cele din urmă aproape toţi conducătorii – este să-şi umilească pe deplin sufletul.
9. Aşa că este cel mai bine pentru voi să rămâneţi nişte fraţi perfect egali, şi tocmai de aceea niciunul dintre voi să nu încerce să fie cu nimic deasupra celuilalt; pentru că numai văzând toţi ceilalţi oameni cât de mult vă iubiţi, cât de mult vă ajutaţi şi cât de mult vă respectaţi între voi întocmai precum fraţii, având cu toţii exact aceleaşi drepturi, numai aşa ceilalţi oameni vă vor recunoaşte cu uşurinţă ca fiind adevăraţii Mei ucenici.

Stoc epuizat

SKU: 9786069180044 Categorie: Etichetă: Product ID: 10705

Descriere

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan – vol. 10“:

 • Domnul nostru Iisus Cristos în împrejurimile Cezareei lui Filip (continuare)
  • Sfatul romanului de a fi răspândită cât mai repedeînvăţătura Domnului nostru Iisus Cristos
  • Dificultatea de a propovădui în mod legal împărăţia lui Dumnezeu
  • Judecătorul roman vindecat îi aduce pe prietenii săi la dreapta credinţă
  • Mai mulţi perşi şi indieni sunt salvaţi de Rafael
  • Călătoria Domnului nostru Iisus Cristos la Ghenizaret
  • Masa la Ebahl
  • Căpitanul roman şi soldaţii săi îi deranjeaza pe meseni
  • O minune a Domnului nostru Iisus Cristos readuce pe romani la sentimente mai bune
  • Despre o presupusă reînviere a trupului
  • Întrebările filozofice ale căpitanului
  • Îndoielile căpitanului în legătură cu natura dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Cristos
  • Eforturile constante şi adeseori nebănuite ale Domnului nostru Iisus Cristos pentru oameni
  • Căpitanul cere explicaţii despre natura Pământului
  • Rafael predă noţiuni de astronomie
  • Rafael explică relaţiile dintre planete şi Soare
  • Condiţiile care sunt necesare pentru a atinge starea de înţelepciune dumnezeiască
  • Rafael oferă explicaţii referitoare la puterile sale supranaturale
  • Întrebări ale căpitanului referitoare la moartea animalelor
  • Căpitanul întreabă de ce există luptă în natură
  • Principalele cauze tainice ale diversităţii vieţuitoarelor terestre
  • Despre substanţa sufletului şi eliberarea ei progresivă de materie
  • Despre structura sufletului omenesc
  • Despre declinul învăţăturii autentice care este plină de înţelepciune
  • O propunere a căpitanului pentru demascarea falşilor proroci
  • Condiţiile spirituale în secolele care au urmat după Cristos până în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Noua orientare spirituală pe care o va da răspândirea Luminii Dumnezeieşti
  • Despre piatra unghiulară care a fost aruncată (vremea sa a sosit deja) şi despre sfârşitul iminent al falşilor proroci
  • Despre imposibilitatea unor noi războaie religioase
  • Despre viitorul ceremoniilor bisericeşti
  • Despre viitorul statelor Europei şi Americii
  • Despre rânduiala evoluţiei a tot şi toate cele care există
 • Domnul nostru Iisus Cristos în împrejurimile Cezareei lui Filip (continuare)
  • Îndoielile ucenicilor Domnului nostru Iisus Cristos
  • Ruga Domnului nostru Iisus Cristos
 • Domnul nostru Iisus Cristos în oraşul Pella
  • Domnul nostru Iisus Cristos vine la hangiul din Pella
  • Domnul nostru Iisus Cristos în sinagoga din Pella
  • Masa de seară la han
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi căpitanul roman
  • Veronica este vindecată şi îi mulţumeşte Domnului nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos îl mustră pe rabin
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi ucenicii Săi îi instruiesc pe locuitorii din Pella
  • Domnul nostru Iisus Cristos contemplă răsăritul împreună cu căpitanul pe o colină
  • Ucenicii îl caută pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Căpitanul îi linişteşte pe ucenici
  • Prânzul pregătit de Veronica
  • Învăţătura Domnului nostru Iisus Cristos este chiar mult mai importantă decât faptele Sale
  • Obiecţiile unui ofiţer roman
  • Despre importanţa imensă a adevărului
  • Întrebarea căpitanului Pellagius despre posesiunea demoniacă
  • În faţa Domnului nostru Iisus Cristos sunt aduşi doi posedaţi
  • Pellagius îl vindecă pe unul dintre posedaţi
  • Domnul nostru Iisus Cristos alungă şaptesprezece spirite dintr-un posedat
  • Natura primelor cinci spirite diavoleşti care au fost alungate de Domnul nostru Iisus Cristos
  • Povestea celor şaptesprezece spirite diavoleşti
  • Domnul nostru Iisus Cristos îl ceartă pe conducătorul spiritelor diavoleşti care au fost expulzate din cei posedaţi
  • Despre pericolul adeseori nebănuit de a consuma o hrană impură
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Abila
  • Călătoria spre Abila
  • Domnul nostru Iisus Cristos la familiile evreieşti
  • Bătrânul mărturiseşte despre Domnul nostru Iisus Cristos
  • Semnificaţia plurivalentă a reconstruirii cetăţii ruinate
  • Palatul lui Melchisedec
  • Despre vremurile cele de demult când domnea regele Salemului
  • Cina din vechea sală de mese
  • Tărăboi în faţa casei evreilor
  • Despre adevărata sărbătorire a sabatului
  • Cum este înţelept să fie învăţaţi păgânii cei superstiţioşi
  • Despre modalitatea cea înţeleaptă de a-i învăţa pe ceilalţi
  • Conducătorul locuitorilor din Abila
  • Căpitanul îi explică conducătorului oraşului cine este Domnul nostru Iisus Cristos
  • Iubirea şi răbdarea sunt considerate pe bună dreptate cele mai importante virtuţi dumnezeieşti le oamenilor
  • Masa de prânz şi plecarea Domnului nostru Iisus Cristos
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Golan
  • Sosirea la Golan
  • Domnul nostru Iisus Cristos o vindecă pe soţia cea bolnavă a hangiului şi pe cele două fiice ale sale
  • Hangiul şi soţia sa sunt uimiţi de puterea supranaturală, miraculoasă a Domnului nostru Iisus Cristos
  • Ce este în realitate împărăţia lui Dumnezeu
  • Instruirea plină de înţelepciune dumnezeiască a hangiului şi a căpitanului
  • Domnul nostru Iisus Cristos anunţă apropierea unei furtuni
  • Furtuna din timpul nopţii
  • După furtună
  • Căpitanul vorbeşte despre adevărata căutare rodnică a lui Dumnezeu
  • Bunele hotărâri ale vecinilor
  • Urmările neplăcute ale furtunii şi ale cutremurului de pământ
  • Vecinii vorbesc despre puterea supranaturală a Galileeanului
  • Întoarcerea la han
  • Căpitanul întreabă cum este înţelept să se poarte cu preoţii
  • Despre importanţa imensă a iubirii
  • Preoţii păgâni îşi justifică purtarea din timpul furtunii
  • Căpitanul le demonstrează preoţilor inutilitatea cultului tâmp al zeilor
  • Preoţii sunt luaţi la întrebări de către tovarăşii lor
  • Hotărârea preoţilor
  • Mulţumirile preoţilor
  • Despre cum este necesar să se poarte adevăraţii ucenici ai Domnului
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Afek
  • Plecarea la Afek
  • La hangiul roman din Afek
  • Reflecţiile hangiului în legătură cu Domnul nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi vindecă pe bolnavii de la han
  • Domnul nostru Iisus Cristos arată modul în care preotul şi-a dobândit educaţia
  • Învăţătura cea plină de înţelepciune dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Cristos referitoare la decăderea omenirii
  • Adevărata căutare potrivită şi rodnică a lui Dumnezeu
  • Domnul nostru Iisus Cristos arată printr-o pildă ce înseamnă adevărata căutare potrivită şi rodnică a lui Dumnezeu
  • Preotul vrea să-şi justifice viaţa lumească
  • Cum i se revelase deja Dumnezeu preotului
  • Reflecţiile căpitanului referitoare la frumuseţea dumnezeiască a naturii
  • Cererea şi promisiunea preoţilor
  • Un miracol simbolic pentru preoţii care au fost aduşi pe calea cea bună
  • Discursul ucenicului Andrei în legătură cu lucrările şi cuvintele pline de înţelepciune dumnezeiască ale Domnului nostru Iisus Cristos
  • Miracolul din timpul gustării de dimineaţă
  • Despre sfârşitul păgânismului
  • Despre iubirea de semeni
  • Făgăduiala şi îndemnul Domnului nostru Iisus Cristos
  • Limite cel mai adesea nebănuite ale atotputerniciei lui Dumnezeu
  • O întrebare pertinentă a căpitanului referitoare la infern
  • Care este raţiunea dumnezeiască pentru distrugerea formelor exterioare
  • Despre scopul bolilor
  • Despre dificultatea foarte mare de a se îndrepta a sufletelor rătăcite care se află în lumea de dincolo
  • Zădărnicia vădită a oricărei încercări de a mai educa un tiran
  • O făgăduială uimitoare a Domnului nostru Iisus Cristos cu privire la vremurile din urmă
  • Despre spiritele care se află în jurul Domnului nostru Iisus Cristos
  • Locuitorii din Afek admiră noul ţinut roditor
  • Domnul nostru Iisus Cristos pleacă din Afek
 • Domnul nostru Iisus Cristos pe drumul Betsaidei
  • Întâlnirea cu o caravană din Damasc
  • Cuvintele adresate de Domnul nostru Iisus Cristos negustorilor caravanei
  • Domnul nostru Iisus Cristos ajunge într-un han lângă Betsaida
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi dezvăluie hangiului motivul întârzierii fiilor săi
  • Credinţa şi încrederea hangiului
  • Întrebarea Domnului nostru Iisus Cristos referitoare la Mesia
  • Domnul nostru Iisus Cristos face o uimitoare confesiune despre El însuşi
  • Prânzul cu peşte
  • Despre neîncetata omniprezenţă spirituală a Domnului nostru Iisus Cristos şi despre căile pline de taine ale graţiei Sale
  • Despre răspândirea învăţăturii Domnului nostru Iisus Cristos şi despre binecuvântare
  • Domnul nostru Iisus Cristos explică natura universului, pentru a combate superstiţiile
  • Cum au profitat preoţii de astrologia egipteană şi alte greşeli ale acestora
  • Despre necesitatea prudenţei în răspândirea învăţăturii pline de înţelepciune dumnezeiască
  • Domnul nostru Iisus Cristos binecuvântează ţinutul
  • Cea de a doua misiune a ucenicilor
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi organizează cu o dumnezeiască înţelepciune pe ucenici
  • Heleşteul hangiului
  • Hangiul le explică vizitatorilor cum s-a transformat ţinutul
  • Vizitatorii îşi mărturisesc credinţa
  • Bătrânul îşi mărturiseşte credinţa
  • O întrebare plină de miez despre cine este în realitate aproapele nostru
  • Parabola nobilului celui bogat
  • Domnul nostru Iisus Cristos anunţă moartea şi învierea Sa
 • Domnul nostru Iisus Cristos vizitează alte două oraşe
  • Continuarea călătoriei
  • Domnul nostru Iisus Cristos în hanul cel sărac din oraşul de bazalt
  • Miracolul apariţiei peştilor
  • Soţia hangiului şi servitorii
  • Despre iubirea egală faţă de cei care au o altă credinţă
  • De ce sunt permise nenorocirea şi decăderea printre oameni
  • Despre cauzele bolilor fiului hangiului
  • Cei doi străini din Ninive
  • Despre starea religiei în ţara celor doi străini
  • Despre pedepsele dumnezeieşti şi consecinţele acestora
  • Despre efectele propovăduirii Evangheliei
  • Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Cristos
  • Despre învierea credincioşilor la Judecata de Apoi
  • Domnul nostru Iisus Cristos explică pe ce se bazează Graţia Sa
  • Despre conceptul cel tainic de eternitate
  • Despre Judecata de Apoi
  • Domnul nostru Iisus Cristos le dă sfaturi lui Ioan şi lui Matei referitor la însemnările lor
  • Istoria oraşului de bazalt şi a împrejurimilor sale
  • Despre natura cea reală a Soarelui
  • Prezicerea Domnul nostru Iisus Cristos referitoare la modul în care străinii vor fi primiţi de regele lor
  • Despre răspândirea învăţăturii Domnului nostru Iisus Cristos în Babilon
  • Domnul nostru Iisus Cristos binecuvântează ţinutul deşertic al păstorilor tâlhari
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Nebo
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi fariseii în faţa porţilor oraşului
  • Miracolul vinului la hanul roman
  • Discuţia despre miracolul vinului
  • Fariseii care erau păziţi de lei la porţile oraşului sunt eliberaţi şi aduşi pe calea cea bună
  • Profeţia pe care i-o face Domnul nostru Iisus Cristos lui Barnabe
  • Mărturisirea de credinţă a judecătorului roman
  • O critică oarecum materialistă a judecătorului roman referitoare la evoluţia umană
  • Domnul nostru Iisus Cristos pune câteva întrebări pentru a- face pe judecătorul roman să înceapă să cugete
  • Despre modul în care acţionează forţele tainice ale naturii
  • Despre comunicarea cu lumea de dincolo. Viziunea interioară a sufletului
  • Apariţia unui spirit
  • Experienţe trăite în lumea de dincolo
  • Călăuzele din lumea de dincolo
  • Despre infern şi spiritele sale
  • Idolii din casa hangiului
  • Pe Muntele Nebo
  • Un răsărit de soare cu totul neobişnuit
  • Despre decăderea religiei iudaice
  • Distrugerea idolilor din han
  • Despre originea adeseori nebănuită a bolilor trupului
  • Despre lupta care există în natură
  • Despre scopul cel tainic al luptei în natură
  • Un exemplu de reunire a sufletelor animale
  • Păgânii sunt în aparenţă favorizaţi de către Domnul nostru Iisus Cristos
  • Despre iubirea Domnului nostru Iisus Cristos faţă de poporul evreu
  • Despre falşii Cristoşi, falşii profeţi şi despre falsele miracole. Sfaturi înţelepte către ucenici
  • Despre dificultatea propovăduirii
  • Preotul lui Apolo îl cercetează pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Despre adevărata venerare a lui Dumnezeu şi despre cultul idolilor
  • Despre naşterea idolatriei
  • Despre originea cultului lui Apolo
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi îndeamnă la multă iubire şi la o imensă răbdare pe cei care vor răspândi învăţătura Sa dumnezeiască
  • Despre omniprezenţa şi omnipotenţa Domnul nostru Iisus Cristos. Despre natura cea reală a sufletului şi despre felul în care se produc viziunile
  • O imagine plastică a evoluţiei spirituale a omului
  • Cum urcă şi coboară îngerii între Cer şi Pământ
  • Apariţia uluitoare a îngerilor
  • Despre faptele uluitoare ale îngerilor
  • Un exemplu al puterii supranaturale a lui Rafael
  • Transformarea ţinutului de pe Muntele Nebo
  • Rafael oferă o dovadă evidentă a iuţelii sale
  • Piatra cea strălucitoare care a fost adusă de pe Soare
  • Rafael face să apară în mod miraculos şi unele animale
  • Slujitorii uluiţi prind şi îmblânzesc elefanţii
  • Cauza stării de preafericire a spiritelor care sunt desăvârşite
  • Despre caracterul inegalabil, incomparabil şi de neatins al Creaţiei Dumnezeieşti
  • Masa cea miraculoasă de la han
  • Cum se hrăneşte trupul uman
  • Unele alimente care sunt esenţiale pentru om
  • Domnul nostru Iisus Cristos, un Creator atotputernic
  • Mărturisirea de credinţă a lui Petru. Petru cere explicaţii cu privire la Parabola Semănătorului
  • Cum să le fie propovăduită Evanghelia tuturor creaturilor
  • Ce semnifică imaginea ochiului care este smuls şi a mâinii care este tăiată, dar şi aceea a trupului şi a sângelui Domnului nostru Iisus Cristos
  • Cum este necesar să fie înţeleasă porunca iubirii de semeni
  • Parabola administratorului celui necinstit
  • Explicaţia ezoterică, plină de înţelepciune, atât a parabolei administratorului celui necinstit, cât şi a parabolei ospăţului regal
  • Parabola buruienilor celor rele care cresc în mijlocul spicelor de grâu
  • Cum pot fi recunoscuţi cu uşurinţă falşii profeţi
  • Despre miracolele dumnezeieşti
  • Despre aducerea la dreapta credinţă prin miracole dumnezeieşti
  • Sufletele care sunt încă necoapte şi sufletele care sunt pe deplin mature spiritual
  • luda Iscarioteanul
  • O înţeleaptă avertizare a Domnul nostru Iisus Cristos împotriva lenei
  • Despre o înţeleaptă economisire
  • Salutul de dimineaţă al cocorilor. Despre sfera vitală cea exterioară (aura)
  • Despre apa pe care o beau păsările
  • Cum pot oamenii să zboare şi ei
 • Domnul nostru Iisus Cristos în valea Iordanului
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi ai Săi în valea Iordanului
  • Hangiul cel prea puţin binevoitor
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi anunţă hangiului sosirea unei caravane
  • Judecata hangiului referitoare la evrei
  • Alte păreri ale hangiului referitoare la evrei
  • Domnul nostru Iisus Cristos Se mărturiseşte pe Sine însuşi şi ne vorbeşte despre misiunea Sa dumnezeiască
  • Despre originea Mării Moarte
  • Despre originea Mării Caspice
  • Întrebarea hangiului cu privire la cauzele distrugerii Babilonului şi a cetăţii Ninive
  • Prejudiciile adeseori nebănuite ale lenei
  • O critică creatoare, înţeleaptă a regulilor alimentare mozaice
  • Sfaturi alimentare. Despre neajunsurile evidente ale legilor şi regulilor care au fost date de unii profeţi
  • Despre imperfecţiunea vădită a cunoaşterii umane
  • Despre toleranţa romanilor
  • Intenţiile cele rele ale fariseilor
  • Hangiul îi critică pe preoţii evrei
 • INDEX TEMATIC
 • INDEX DE PERSOANE
 • INDEXUL LOCALITĂŢILOR

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Marea evanghelie a lui Ioan, volumul 10”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *