Comanda carti online de la edituri romanesti si din strainatate.
Free Call 0268 411 986

Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 6

53.00 lei

„Dacă ai să mă întrebi însă: „Bine, dar cine este de fapt Dumnezeu şi cum arată El în realitate?”, atunci Eu îţi voi spune că, înainte de toate, Dumnezeu este Totul în veşnicie. Toate care sunt, toate care vor fi şi toate care au fost există doar prin susţinerea şi puterea Sa. Iar dacă vei aspira să-L simţi pe Dumnezeu, ia aminte că Dumnezeu este fără încetare o nesfârşită iubire, iar iubirea cea adevărată este şi rămâne în veşnicie Dumnezeu. Iubirea cea adevărată ne face pe fiecare să-L simţim în lăuntrul nostru pe Dumnezeu şi astfel să descoperim în taină realitatea Sa, ce ne îmbrăţişează prin iubire. […] De aceea, iubirea a fost, este şi va rămâne calea cea mai rapidă, calea cea mai directă pentru a simţi şi a descoperi realitatea lui Dumnezeu.“

Stoc epuizat

SKU: 9789738279612 Categorie: Etichetă: Product ID: 10697

Descriere

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan – vol. 6“

 • DOMNUL ŞI TEMPLIERII. EVANGHELIA DUPĂ IOAN. CAPITOLUL 5.
  • Vindecarea unui bolnav la scăldătoarea Betesda (Evanghelia după Ioan 5/1-13)
  • Domnul nostru Iisus Cristos mărturiseşte despre Sine şi despre misiunea Sa mesianică (Evanghelia după Ioan 5/14-27)
  • Domnul nostru Iisus Cristos vorbeşte despre mărturia lucrărilor Sale (Evanghelia după Ioan 5/28-39)
  • Despre îndărătnicia evreilor din Templu (Evanghelia după Ioan 5/40-47)
  • Fariseii în Betania
  • Mărturisirea fariseilor
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi ai Săi pe colina de lângă Betania
  • Moise şi Ilie apar la chemarea Domnului nostru Iisus Cristos. Acuzaţiile lui Moise la adresa templierilor iudei.
  • Acuzaţiile lui Ilie
  • Preoţii se acuză pe ei înşişi
  • Bunele intenţii ale preoţilor iudei proaspăt aduşi pe calea cea bună
  • Furtuna din din timpul nopţii
  • Steaua cea nouă şi Noul Ierusalim. Condiţia pentru a dobândi Viaţa cea Veşnică.
  • Confesiunea unui preot iudeu
  • Preoţii iudei devin ucenici ai Domnului nostru Iisus Cristos
  • Preoţii convertiţi părăsesc Templul
  • Uneltirile egoiste ale preoţilor din Templu
  • O evanghelie a bunei dispoziţii
  • Curăţirea de păcate
  • Caracterul trecător al materiei
  • O minune a vinului. Despre munca în via Domnului nostru Iisus Cristos
  • Falşii propovăduitori ai Evangheliei
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi ai Săi la Betleem. Vindecarea şi îngrijirea mai multor bolnavi.
  • Vindecările făcute de Domnul nostru Iisus Cristos în orăşelul de lângă Betleem
  • Domnul nostru Iisus Cristos merge la Kisjonah
  • Întrebările filozofice ale lui Philopold
  • Evoluţia gradată a omului spre maturitate
  • Timpul şi spaţiul
  • Despre măsura puterii
  • Despre puterea luminii
  • Despre natura divină şi natura umană a Domnului nostru Iisus Cristos
  • Spiritualul în natură
  • Despre cer şi iad
  • O mare captură de peşte
  • Iuda Iscarioteanul în casa lui Kisjonah
  • Plecarea de la Kis şi sosirea la hangiul lui Lazăr
  • Înţelepţii din Persia
  • Despre ceea ce ştiau să facă cei trei înţelepţi
  • Un scop nobil nu justifică mijloacele murdare
  • Influenţa spiritelor luminii
 • LA MAREA GALILEII – EVANGHELIA DUPĂ IOAN. CAPITOLUL 6.
  • Domnul nostru Iisus Cristos hrăneşte peste cinci mii de oameni (Evanghelia după Ioan 6/1-15)
  • Ucenicii călătoresc pe mare spre Capernaum (Evanghelia după Ioan 6/16-21)
  • Pâinea vieţii (Evanghelia după Ioan 6/22-35)
  • Misiunea Domnului nostru Iisus Cristos pe pământ Trupul şi sângele Domnului (Evanghelia după Ioan 6/36-58)
  • Cum a judecat poporul cuvântarea Domnului nostru Iisus Cristos (Evanghelia după Ioan 6/59-64)
  • Ucenicii Domnului nostru Iisus Cristos sunt puşi la încercare (Evanghelia după Ioan 6/63-70)
  • Iuda Iscarioteanul (Evanghelia după Ioan 6/71)
  • În ospeţie la hangiul din Capernaum
  • De ce îl tolerează Domnul nostru Iisus Cristos pe Iuda Iscarioteanul
  • Un pescuit bogat. Peştii de soi nobil.
  • Despre post şi pocăinţă. Pilda fariseului şi a vameşului (Evanghelia după Luca 18/9-14)
  • Despre ispită şi slăbiciuni. Gândirea trebuie exersată
  • Despre menirea creaturilor
  • Învierea trupului
  • Despre boli şi despre moartea prematură
  • Cauzele principale ale bolilor
  • Valurile cele furioase
  • Petru şi cetăţeanul cel bogat din Capernaum
  • Despre natura oamenilor de lume
  • Indiferenţa negustorilor faţă de cele spirituale
  • Despre reîncarnare. Pământul ca şcoală pentru copiii lui Dumnezeu
  • Imensul şarpe marin
  • Motivul întrupării lui Dumnezeu
  • Necredinţa ca semn al dezvoltării de sine stătătoare a oamenilor. Comparaţie între oamenii
  • de pe vremea lui Noe şi cei de pe vremea lui Iisus
  • Cum erau călăuzite sufletele în lumea de dincolo înaintea întrupării lui Iisus. Despre
  • Împărăţia Cerurilor
  • Lăcomia rabinului-şef din Capernaum
  • Despre nemurirea sufletului omenesc
  • Cauzele fricii de moarte
  • Iubirea divină; grija sa faţă de oameni şi înţelepciunea sa
  • Parcela de pământ scufundată
  • Despre natura duhurilor rele
  • De ce Providenţa permite influenţa duhurilor asupra fenomenelor naturale
  • Readucerea la viaţă a fiicei înecate a hangiului
  • Ce s-a petrecut cu fariseii pe marea cea agitată
  • O modalitate corectă de a contempla natura
  • Cauzele decăderii oamenilor. Teocraţie şi regalitate. Sfârşitul lumii şi Judecata.
  • Pe un munte de lângă Capernaum
  • Hangiul şi rabinul discută despre Domnul nostru Iisus Cristos
 • DOMNUL ÎN NORDUL GALILEII – EVANGHELIA DUPĂ IOAN. CAPITOLUL 7.
  • Despărţirea de hangiul din Capernaum. Cuvântul interior, manifestat ca o taină a lui Dumnezeu în inima omului (Evanghelia după Ioan 7/1)
  • Vizita la hangiul din Cana. Vindecarea unui copil bolnav. O Evanghelie pentru mamele care alăptează.
  • Domnul nostru Iisus Cristos în nordul Galileii
  • Ucenicii şi vameşul cel sever
  • Domnul nostru Iisus Cristos îl readuce la viaţă pe fiul vameşului
  • Cei trei doctori sunt daţi afară
  • Arta vieţii
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi învaţă pe oameni arta vieţii
  • Despre revelarea gradată a spiritului în om
  • Bazele desăvârşirii spirituale. Despre Fiinţa cea misterioasă a lui Dumnezeu.
  • Doctorul şi vameşul vorbesc despre Domnul nostru Iisus Cristos
  • Caracterul omenesc şi cel dumnezeiesc ce sunt prezente în simultaneitate în Domnul nostru Iisus Cristos
  • Doctorul primeşte de la Domnul nostru Iisus Cristos puterea de a vindeca bolnavii prin aşezarea mâinilor
  • Urmaşii lui Iisus şi câştigul lumesc. Despre vama de protecţie şi despre comerţul cu sclavi. Atitudinea faţă de preoţii păgâni.
  • Vizita în dumbrava cea sfântă. Distrugerea idolilor.
  • Rugămintea preoţilor privind reconstruirea idolilor. Lacul cel sfânt.
  • La masă, în casa vameşului Iored. Învăţătura despre viaţă a Domnului nostru Iisus Cristos.
  • Despre astrologie
  • Domnul nostru Iisus Cristos vindecă bolnavii dintr-un sătuc de pescari.
  • Abilul discurs de apărare al preotului păgân
  • Domnul nostru Iisus Cristos binecuvântează în chip miraculos sărmanul sat pescăresc al lui Iored
  • Întoarcerea la Chotinodora
  • Domnul nostru Iisus Cristos explică viziunea lui Daniel
  • Viclenia nevestelor preoţilor păgâni
  • Nevestele preoţilor îşi manifestă credinţa în Dumnezeu
  • Nevestele cele învăţate au îndoieli cu privire la existenţa lumii de dincolo
  • Domnul nostru Iisus Cristos îşi arată nemulţumirea cu privire la criticile femeilor celor înfumurate
  • Un cărturar sprijină concepţia despre viaţă a nevestelor preoţilor
  • Relaţia cu lumea de dincolo. Dovezi ale perpetuării vieţii după moarte.
  • Meşteşugitul discurs ateist al preotesei
  • Schimbul de opinii dintre cărturar şi soţia preotului
  • Discursul cărturarului despre esenţa lui Dumnezeu
  • Calea spre cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu
  • Pescarul cel superstiţios de pe Eufrat
  • Despre educaţia religioasă corectă
  • Exemplul şarpelui
  • Hoţii de lemne
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi proprietarii plutelor
  • Povestea despre omul cel bogat şi lucrătorii săi
  • Vinovăţia proprietarilor de plute
  • Nevestele preoţilor îl venerează pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos vorbeşte despre lumea lunară şi explică somnambulismul
  • Particularităţi ale sufletelor selenare întrupate pe Pământ
  • Domnul nostru Iisus Cristos avertizează asupra pericolului recăderii în sfera materială. Esenţa materiei. Infinitatea lui Dumnezeu.
  • Despre rugăciune şi despre slujba religioasă
  • Despre formarea oamenilor
  • Mentorul nevestelor preoţilor se arată ca spirit
  • Valoarea poporului iudeu, în comparaţie cu păgânii
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi supune pe piraţi
  • Domnul nostru Iisus Cristos în Samosata
  • Fiul căpitanului este vindecat de friguri
  • Aducerea pe calea cea bună a preoţilor idolatri
  • Căpitanul roman îşi regăseşte fraţii
  • Căpitanul deplânge natura sângeroasă a animalelor
  • Învăţătura despre suflet Esenţa şi scopul materiei. Dezvoltarea liberă, independentă a
  • omului pentru a deveni un copil al Domnului.
  • Căpitanul povesteşte despre ilirul cel înţelept
  • Persoana lui Dumnezeu. Voinţa lui Dumnezeu şi voinţa omului. Puterea voinţei.
  • Simţul frumosului, o floare a adevărului
  • Vizita la Templul Înţelepciunii
  • Prânzul cel miraculos din casa comandantului. Natura iubirii şi efectele ei.
  • Comercianţii evrei
  • Întoarcerea la Capernaum. Predica uriaşului către evrei.
  • Atacul nereuşit al rabinului-şef
  • Căpitanul încearcă să-l tocmească pe uriaş şi pe fraţii săi pentru Roma. Faptele de iubire sunt adevăratele merite în faţa lui Dumnezeu.
  • Despre funcţie şi onoruri. Totul este Graţie Divină, doar buna credinţă este un merit. Despre conştiinţa, propriei nimicnicii (Evanghelia după Luca 17/10)
  • Faptele oamenilor se datorează Graţiei Divine
  • Reproşurile ucenicilor şi îndoielile lor
  • Ucenicii nemulţumiţi pleacă singuri la Ierusalim la Sărbătoarea Corturilor. Domnul nostru Iisus Cristos se duce în taină pe urmă lor. (Evanghelia după Ioan 7/2-13)
  • Domnul nostru Iisus Cristos în Templu. Atacul eşuat al templierilor. (Evanghelia după Ioan 7/14-36)
  • Domnul nostru Iisus Cristos revine la Lazăr în Betania
  • O proorocire a Domnului nostru Iisus Cristos pentru timpul nostru actual. Necesitatea revelaţiilor divine.
  • Profeţi adevăraţi şi profeţi mincinoşi. Revelaţii adevărate şi revelaţii false.
  • Cum pot fi recunoscuţi anticriştii
  • Despre rostul diversităţii creaturilor
  • Profeţia Domnului nostru Iisus Cristos despre judecarea evreilor. Caracterul vremelnic al materiei.
  • Despre necesitatea caracterului vremelnic al materiei
  • În ce măsură sunt răspunzători oamenii de relele cu care se confruntă
  • Domnul nostru Iisus Cristos anunţă o eclipsă de lună
  • Observarea Lunii prin intermediul vederii interioare
  • Urmările misterioase şi nebănuite ale eclipsei de lună. Renaşterea în Spirit (care este posibilă) şi unele daruri spirituale (care este cu putinţă să fie oferite acelora care le merită)
  • Ucenicii merg la sărbătoarea de la Ierusalim
  • Cei şapte câini de pază ai lui Lazăr. Lumile stelare sunt şcoli pentru spirite.
  • Exemplul personal este cea mai bună învăţătură şi povaţă. Când trebuie recurs la ameninţare sau la forţă.
  • Cauza şi scopul bolilor şi suferinţelor
  • Despre soarta sinucigaşilor. Învăţătura fără exemplul bun nu are valoare. Credinţa fără fapte este moartă.
  • Lazăr critică Templul. Despre supărare şi urmările ei dăunătoare.
  • Influenţa spiritelor asupra omului şi liberul-arbitru al acestuia. Ce se petrece cu sufletele animalelor.
  • Ce sunt meteoriţii şi cometele
  • Lazăr devine proprietarul unui izvor de ţiţei
  • Lazăr şi spionii de la Templu
  • Domnul nostru Iisus Cristos vorbeşte despre crucificarea Sa
  • Domnul nostru Iisus Cristos predică înTemplu (Evanghelia după Ioan 7/37-49)
  • Fariseii şi Nicodim (Evanghelia după Ioan 7/50-53)
 • DOMNUL PE MUNTELE MĂSLINILOR – EVANGHELIA DUPĂ IOAN. CAPITOLUL 8.
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi ai săi în hanul lui Lazăr de pe Muntele Măslinilor (Evanghelia după Ioan 8/1)
  • Afirmaţiile Domnului nostru Iisus Cristos în faţa priveliştii Ierusalimului. Judecarea Ierusalimului.
  • Prorocirea Marii Judecăţi a vremurilor de astăzi
  • Lazăr se îndoieşte de faptul că omenirea este ghidată în mod divin
  • Parabola lucrătorilor din vie. Scopul, natura şi efectele revelaţiilor.
  • Prorocii, ca purtători ai revelaţiei. Credinţa luminată şi credinţa oarbă.
  • Două tipuri de oameni pe pământ: suflete de sus şi suflete de jos. Diferitele efecte ale învăţăturii şi ale semnelor.
  • Anticristul
  • Adevărata binecuvântare şi adevărata rugăciune
  • Sosirea străinilor romani la han
  • Fata-însoţitoare vorbeşte cu romanii despre Domnul nostru Iisus Cristos
  • Romanul îi întreabă pe hangiu şi pe Lazăr despre Iisus şi miracolele Sale
  • Lazăr le povesteşte romanilor despre Domnul nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos o vindeca pe Maria Magdalena, fata posedată
  • Romanii şi Maria Magdalena îl slăvesc pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Despre efectele vinului
  • Valoarea gândirii şi a credinţei luminate
  • O privire asupra minunatei lumi a îngerilor prin intermediul celei de-a doua vederi (ce este cu putinţă atunci când ne trezim în spirit şi atingem clarviziunea). Diferenţa ce există între îngeri şi oameni.
  • Diferenţa dintre misiunea îngerilor şi aceea a oamenilor
  • Despre cea de-a doua şi cea de-a treia vedere
  • O vizită în univers
  • Semnificaţia spirituală a momentelor zilei. Cel ce slujeşte altarului trebuie să trăiască de pe urma altarului.
  • Domnul nostru Iisus Cristos face descrierea celor treizeci de romani
  • Cei treizeci de romani Îl caută pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi învaţă pe oameni în Templu. Comentariile mulţimii care-L ascultă (Evanghelia după Ioan, 8/2)
  • Femeia adulteră (Evanghelia după Ioan 8/3-11)
  • Mărturisirea Domnului nostru Iisus Cristos în Templu (Evanghelia după Ioan 8/12-29)
  • Domnul nostru Iisus Cristos le răspunde oponenţilor Săi (Evanghelia după Ioan 8/20-49)
  • Despre esenţa Domnul nostru Iisus Cristos (Evanghelia după Ioan 8/50-59)
  • Seducătorul femeii adultere este demascat
  • Lucrătorii îl vizitează pe Domnul nostru Iisus Cristos pe Muntele Măslinilor
  • Cauza lipsei de credinţă a templierilor
  • Cum învaţă oamenii să-L recunoască pe Dumnezeu
  • Liberul-arbitru şi misiunea spirituală a oamenilor pe pământ
  • Despre păcat şi sacrificii
  • Profeţiile Domnul nostru Iisus Cristos despre Ierusalim şi despre sfârşitul Pământului. Împărăţia cea de o mie de ani şi judecata prin foc.
  • Consideraţiile lui Lazăr despre fariseii cei necredincioşi
  • Minunea de la han
  • Fariseii se îndoiesc de faptul că Domnul nostru Iisus Cristos este Mesia
  • Agricola încheie un rămăşag cu un fariseu
  • Agricola tălmăceşte prorocirile lui Isaia
  • Neştiinţa fariseului referitoare la Soare şi la Potop
  • Despre Cartea lui Iov şi despre templul din Jabusimbil
  • Oracolul din Delfi. Despre viaţa de după moarte.
  • Cele şapte cărţi ale lui Moise
  • Despre Cântarea Cântărilor a lui Solomon
  • Agricola explică ce este sufletul
  • Despre relaţia dintre suflet şi trup
  • Împărăţia lui Dumnezeu şi renunţarea la cele lumeşti
  • Dumaezeu îi ghidează cu o deplină înţelepciune pe oameni
  • Despre mâncărurile pe bază de legume şi fructe şi despre mâncărurile care sunt bazate pe carne şi care tocmai de aceea sunt neadecvate pentru om (deci necurate).
  • Adevărata şi falsa (ori făţarnica) sărbătorire a sabatului.
  • Replica fariseului
  • Despre influenţa spiritelor şi despre legăturile omului cu lumea de dincolo. Independenţa şi liberul-arbitru al omului.
  • Despre esenţa lui Dumnezeu şi bucuria eternă a creaţiei. Transformarea întregii materii în spirit. Viaţa omului în lumea de dincolo.
  • Nu cunoaşterea asigură mântuirea, ci doar faptele iubirii. Despre hărnicie şi despre traiul auster. Despre bogăţia cea bună.
  • Iubirea de aproape. Recunoaşterea lui Dumnezeu şi iubirea pentru El.
  • Dumnezeu – Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh
  • Sfânta Treime în Dumnezeu şi în om
  • Infinitatea şi omniprezenţa lui Dumnezeu în Iisus. Apariţia de la botezul Domnului nostru Iisus Cristos.
  • Despre natura cometelor
  • Importanţa cunoaşterii
  • Invenţiile şi scopul lor
  • Despre profeţii mincinoşi
  • Domnul nostru Iisus Cristos este omniprezent în Spirit. Cei dintâi vor fi cei din urmă. Avertisment asupra invidiei şi trufiei.
  • Cerul şi iadul
  • Luptele din iad
  • Cea de a doua Creaţie a lui Dumnezeu
  • Relaţia dintre iad şi lume
  • Lazăr vrea să-i ajute pe păcătoşi
  • Trei parabole despre milostivenia lui Dumnezeu. Secretul iubirii.
  • Urmările nefaste ale credinţei greşite despre lumea de dincolo
  • Despre judecată şi pedeapsă
  • Despre Marele Om Cosmic al Creaţiei
  • Despre mântuirea Omului Cosmic
  • Domnul nostru Iisus Cristos ca Mântuitor al Marelui Om Cosmic. Despre măreţia spirituală a omului.
  • Despre mişcarea omului cosmic şi a tecilor sale globale. Despre sorii dubli.
 • INDEX TEMATIC
 • INDEX AL PERSOANELOR
 • INDEX GEOGRAFIC

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 6”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *