Comanda carti online de la edituri romanesti si din strainatate.
Free Call 0268 411 986

Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 8

53.00 lei

Bătrânul hangiu a spus: „…Dar, dat fiind faptul că ne-ai oferit imensul dar de a ne face cunoscut dinainte, ca fiind ceva sigur, faptul că Tu vei veni pentru a doua oară în trup pe acest Pământ, pentru a rămâne aici cu noi, îndrăznim să Te întrebăm: nu ai putea oare să ne spui în ce loc al acestui Pământ vei reveni cu acea ocazie din nou printre oameni? Noi am vrea să ştim care va fi acea ţară, care va fi acel loc şi care anume va fi acel fericit popor?”

Domnul nostru Iisus Cristos: „Prietene, ia aminte că Eu nu aş putea să vă ofer în acest moment un răspuns pe care să-l puteţi înţelege, căci nu trebuie să pierzi din vedere că vor exista în acele timpuri locuri, ţări şi popoare care acum nu au un nume; dar totuşi poţi să fii sigur şi este necesar să crezi că voi reveni aici, pe Pământ, numai într-o ţară sau într-un loc anume unde va continua să existe credinţa cea mai vie în Dumnezeu şi cea mai puternică iubire pentru Dumnezeu şi pentru semeni, ce va fi manifestată cu precădere de aproape toţi aceia care vor trăi atunci acolo.

Totuşi, este necesar să ştiţi că, atunci când voi veni din nou printre voi în trup, Eu nu voi veni singur. Luaţi aminte că toţi cei ai Mei, care vor fi de foarte multă vreme lângă Mine, acolo, în Împărăţia Mea Cerească, Mă vor însoţi atunci cu o mulţime de grupuri, ce vor fi atunci necesare, şi îi vor impulsiona şi Întări, după cum merită, pe fraţii lor ce se vor afla încă în trup pe acest Pământ. Cu acea ocazie, o extraordinară şi veritabilă comuniune se va naşte între spiritele deja preafericite ale Cerului şi oamenii care vor trăi în acele vremuri pe acest Pământ, şi este necesar să ştiţi că aceasta va fi o foarte mare şi exemplară consolare pentru oamenii care vor trăi pe atunci…”

Stoc epuizat

SKU: 9786068408149 Categorie: Etichetă: Product ID: 10701

Descriere

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan – vol. 8“

 • Domnul nostru Iisus Cristos şi duşmanii Săi
 • Nişte farisei deghizaţi sosesc la Lazăr
 • Rugămintea fariseilor
 • Un fariseu îşi expune convingerile
 • Unul dintre cărturari vorbeşte despre Ordinea Divină
 • Fariseii discută despre moartea prematură a copiilor şi despre Mesia
 • Lazăr povesteşte despre Domnul nostru Iisus Cristos
 • Lazăr critică „răceala“ fariseilor
 • Îndoiala fariseilor referitoare la Domnul nostru Iisus Cristos
 • Mărturia lui Lazăr despre Domnul nostru Iisus Cristos
 • Rafael se face cunoscut
 • Domnul nostru Iisus Cristos îl laudă pe Lazăr
 • Despre materie şi pericolele sale
 • Părerea lui Agricola despre viitorul învăţăturii Domnului nostru Iisus Cristos
 • Cuvintele Domnului nostru Iisus Cristos despre viitorul învăţăturii Sale
 • Despre densitatea populaţiei terestre din viitor. Despre necazurile bătrâneţii
 • Despre încarnarea locuitorilor de pe stele
 • Cum sunt trataţi oamenii în această lume şi în cea de dincolo
 • Porţile Cerului şi împărăţia lui Dumnezeu
 • Despre neputinţa omului
 • Despre legile divine
 • Agricola cere îndrumări pentru educarea tinerilor
 • Despre legile evoluţiei spirituale
 • Cum să fie îndepărtată preoţimea păgână
 • Trinitatea dumnezeiască şi manifestarea acesteia în om
 • Activităţile celor trei corpuri ale omului
 • Realitatea cea misterioasă şi veşnică a lui Dumnezeu
 • Domnul nostru Iisus Cristos ca Fiu
 • Despre infinit şi eternitate
 • Despre raportul dintre fiinţe şi inteligenţa universală
 • Despre cunoaşterea viitorului
 • Agripa povesteşte păţania lui cu ilirul posedat
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică natura posesiei
 • Unde se află lumea spiritelor
 • Cine este Satana?
 • Despre persoana lui Satana
 • Unde se găsesc diavolii
 • O scurtă expunere despre cauzele Creaţiei primordiale
 • Despre rugăciunea pentru cei morţi
 • Despre minele bântuite de fantome
 • Semnificaţia spirituală a pâinii şi vinului. Despre ceremonii
 • Despre poligamia bazată pe iubire reciprocă şi despre unele taine ale ei
 • Despre adevărata căinţă şi penitenţă
 • Despre iertarea păcatelor
 • Despre spiritele naturale ale aerului
 • Agricola aminteşte de Maria din Magdala
 • Judecata care va veni asupra păgânilor
 • Viitorul Romei şi al Anticristului
 • Despre împărăţia de O Mie de Ani
 • Despre misiunea copiilor lui Dumnezeu în lumea de dincolo. Despre durata existenţei Pământului.
 • Recunoştinţa romanilor faţă de Maria din Magdala
 • Despre judecăţile care ne aşteaptă. Ambiţia şi orgoliul – cauze ale necazurilor, revoluţiilor, războaielor şi ale altor judecăţi
 • Maria din Magdala şi Domnul nostru Iisus Cristos
 • Călătoria spre Betania
 • Vameşul cel lacom şi Domnul nostru Iisus Cristos. Despre credinţa plină de iubire. Despre îndreptarea greşelilor.
 • Pe ogoarele lui Lazăr (Luca 10/38)
 • Despre poziţia privilegiată a Pământului, în raport cu Marele Om al Creaţiei
 • Despre corespondenţa dintre microcosmos şi macrocosmos. Despre cauzele întrupării Domnului nostru Iisus Cristos
 • Cum a înţeles romanul explicaţia Domnului nostru Iisus Cristos
 • Despre raportul dintre pământul nostru şi celelalte lumi
 • Despre semnificaţia Pământului nostru
 • Despre menirea fundamentală a omului
 • Reîntoarcerea celor şaptezeci de ucenici ai Domnului nostru Iisus Cristos
 • Un cărturar îl pune la încercare pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Nemulţumirea cărturarilor
 • Ipocrizia cărturarilor
 • Despre iertarea păcatelor
 • Domnul nostru Iisus Cristos redă viaţa unui servitor
 • Despre educaţia copiilor
 • Întrebarea lui Marcu referitoare la istoria Pământului
 • Despre conţinutul ştiinţific al cărţii a şasea şi a şaptea a lui Moise. Despre vârsta Pământului
 • Primele două perioade de formare a Pământului
 • Evoluţia Pământului până la pre-adamiţi
 • Ultimele două perioade de evoluţie a Pământului
 • Despre evoluţia morală a pre-adamiţilor
 • Despre vin. Informaţii despre planeta distrusă
 • Despre locuitorii planetei distruse
 • Parabole despre împărăţia lui Dumnezeu
 • Despre importanţa propriului exemplu
 • Cuvântul rostit şi acţiunea valorează mai mult decât cuvântul scris. Despre adevăratele şi falsele evanghelii
 • Ungerea cu nard din Betania
 • Despre moartea omului
 • Despre cauzele suferinţelor care preced moartea
 • Motivul lentei descompuneri a cadavrelor
 • Despre incinerare şi despre îmbălsămare
 • Domnul nostru Iisus Cristos şi fariseii recent aduşi pe calea cea bună
 • Marcu îl mărturiseşte pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Motivele atitudinii templierilor faţă de Domnul nostru Iisus Cristos
 • Despre cult şi despre casta preoţilor
 • Despre sabat şi preoţime
 • Despre adevărata sărbătorire a sabatului
 • Cărturarul îl invocă pe Moise
 • Despre instituirea sabatului
 • Ce mâncăruri preferă Domnul nostru Iisus Cristos
 • Contemplarea cerului înstelat
 • Despre puterea celui mic
 • Cum ia naştere vântul
 • Despre cercetarea naturii în manieră materialistă
 • Despre starea de vigilenţă a sufletului
 • Despre profeţiile care s-au împlinit şi despre cele care nu s-au împlinit Despre liberul-arbitru al omului şi despre omniscienţa lui Dumnezeu
 • Despre obiceiuri şi obişnuinţe
 • Zborul cocorilor
 • Explicaţia spirituală a zborului cocorilor
 • Sosirea romanilor la Domnul nostru Iisus Cristos
 • Parabola călătorului înfometat
 • Ce înseamnă
 • Despre lumea de dincolo
 • Despre utilitatea munţilor
 • Despre importanţa învăţăturii Domnului nostru Iisus Cristos
 • Domnul nostru Iisus Cristos părăseşte Betania
 • Domnul nostru Iisus Cristos salvează din mâinile soldaţilor romani nişte copii prizonieri
 • Sosirea la han
 • Vindecări la han
 • Hangiul povesteşte despre farisei
 • Plângeri la adresa lui Irod
 • Poporul evreu este ghidat de Dumnezeu
 • Căpitanul şi hangiul îl recunosc pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Hangiul povesteşte despre prima vizită a Domnului nostru Iisus Cristos
 • Hangiul povesteşte despre casa lui
 • Despre binefacere
 • Despre iubirea de semeni
 • Vizitarea fostei case regale
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică Psalmul 92
 • Unele remarci istorice asupra casei lui David
 • Supărarea ucenicilor lui Ioan Botezătorul
 • Rugămintea ucenicilor lui Ioan
 • Căpitanul din Betleem vine la Domnul nostru Iisus Cristos
 • Îndoielile căpitanului în ceea ce priveşte ghidarea oamenilor
 • Despre relaţia dintre Dumnezeu şi oameni
 • Despre nemurirea sufletului omenesc
 • Întoarcerea Domnului nostru Iisus Cristos şi a însoţitorilor Săi în Betania
 • Întrebarea despre personalitatea lui Rafael
 • Despre invocarea spiritelor
 • Căpitanul povesteşte ce a observat prin clarviziune
 • Un vis al căpitanului
 • Explicaţia lui Rafael despre natura viselor
 • Nivelurile superioare de clarviziune
 • Rafael mărturiseşte că este un spirit
 • Despre natura Domnului nostru Iisus Cristos
 • O furtună şi folosul ei
 • Despre scopul Creaţiei
 • O vijelie
 • Despre originea şi efectele furtunii
 • Despre natura electricităţii
 • Despre originea fenomenelor meteorologice
 • Despre fenomenele electrice
 • O întrebare despre natura lui Rafael
 • Despre zăpadă şi gheaţă
 • Agricola le reaminteşte romanilor că momentul plecării lor se apropie
 • Domnul nostru Iisus Cristos revelează viitorul Său pe Pământ
 • Calea unirii cu Spiritul şi a renaşterii în Spirit
 • Modul în care Domnul nostru Iisus Cristos îi ajută pe oameni pe calea lor către desăvârşire
 • Despre Ordinea Divină pe calea spirituală
 • Învăţătura Domnului nostru Iisus Cristos pentru romani
 • Despre utilizarea puterii de vindecare
 • Esenienii se plâng Domnului nostru Iisus Cristos de necazurile lor
 • Sfatul dat de Domnul nostru Iisus Cristos esenienilor
 • Caravana negustorilor din Damasc
 • Domnul nostru Iisus Cristos părăseşte casa lui Lazăr
 • Pe drumul spre han
 • Despre slujba religioasă şi despre rugăciunea eficientă
 • Parabola judecătorului şi a văduvei (Luca 18/1-8)
 • Despre ordinea Casei lui Dumnezeu
 • Despre întoarcerea Domnului nostru Iisus Cristos
 • În faţa hanului unui vameş. Parabola fariseului şi a vameşului (Luca 18/9-14)
 • O vindecare la hanul vameşului. Iisus îi lasă pe copilaşi să vină la El (Luca 18/15-17)
 • Domnul nostru Iisus Cristos şi omul de vază (Luca 18/18-27)
 • Petru întreabă care va fi răsplata ucenicilor (Luca 18/28-30)
 • A treia vestire de către Iisus a morţii şi învierii Sale. Tămăduirea unui cerşetor orb (Luca 18/31-43)
 • Domnul nostru Iisus Cristos la hanul din apropierea Ierihonului
 • Întrebarea hangiului despre Domnul nostru Iisus Cristos
 • Întrebarea hangiului despre fiul său dispărut
 • Sosirea lui Kado, fiul hangiului
 • Dorinţele lui Abgar, regele din Edessa
 • Ospăţul la han
 • Despre scopul şi semnificaţia ceremoniilor
 • Despre esenţa Adevărului
 • Un fenomen remarcabil pe insula Patmos
 • Cea de-a doua apariţie a norişorului
 • Visul preotului din sat
 • Cea de-a treia apariţie a norului celui luminos
 • Despre filozofia naturalistă
 • Despre ce se va petrece în viitor
 • Despre eliberarea din lanţurile materiei
 • Raportul dintre epicurieni şi cinici, din punct de vedere spiritual
 • Primele două feluri de purificare prin foc
 • Cel de-al treilea şi cel de-al patrulea foc purificator
 • Condiţiile întoarcerii Domnului nostru Iisus Cristos
 • Domnul nostru Iisus Cristos împreună cu ai Săi pe colina Aralot
 • Despre fostul Ierihon
 • Despre scopul ordinii în natură
 • Un grec experimentează zborul păsărilor
 • La hanul din Eseea
 • Despre seriozitatea Domnului nostru Iisus Cristos
 • Despre adevărata iertare a păcatelor
 • Cererea arabului
 • Despre revelaţiile divine făcute popoarelor
 • Despre respectarea zilelor de sărbătoare. Întrebările şi îndoielile ucenicilor în privinţa esenienilor
 • Domnul nostru Iisus Cristos şi tâlharii arabi
 • Despre scopul şi utilitatea călătoriilor
 • Instruirea celor care urmau să răspândească învăţătura
 • Conducătorul esenienilor vindecă bolnavii
 • Vindecarea celor sărmani
 • Strădania celor bogaţi
 • Roclus îi trimite pe bogătaşi la Domnul nostru Iisus Cristos
 • Despre adevărata slăvire a Domnului nostru Iisus Cristos
 • Ce doreşte Domnul nostru Iisus Cristos de la ai Săi
 • Doi farisei trufaşi din Ierusalim sosesc la Eseea
 • Roclus şi cei doi templieri
 • Roclus dezvăluie intenţiile fariseilor
 • Roclus îi vindecă pe bolnavi
 • Roclus şi tâlharii
 • Domnul nostru Iisus Cristos face să apară un prânz miraculos
 • Soţia hangiului
 • Cel mai mare miracol al Domnului nostru Iisus Cristos este Cuvântul Său
 • Domnul nostru Iisus Cristos şi hangiul cel superstiţios
 • Azilul pentru săraci al esenienilor
 • Miracole la hanul din afara zidurilor cetăţii
 • Domnul îi învaţă pe esenieni ce să facă cu fostele lor ajutoare
 • O vizită la tinerii crescuţi de esenieni
 • Domnul nostru Iisus Cristos îi lasă pe esenieni să plece
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index de nume geografice

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 8”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *