Comanda carti online de la edituri romanesti si din strainatate.
Free Call 0268 411 986

Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 7

53.00 lei

Însă eu vă spun ceea ce stă scris: „Niciun ochi omenesc n-a văzut, nicio ureche n-a auzit şi în inima niciunul om n-a pătruns ceea ce le-a pregătit Dumnezeu acelora care-L iubesc pe El si-i respectă poruncile!…”

De aceea, căutaţi în primul rând adevărata Împărăţie a lui Dumnezeu şi dreptatea Sa, şi toate celelalte vi se vor da vouă pe deasupra. Căci atunci, Spiritul Divin este cel care va face aceasta în voi. Nu vă mai preocupaţi de cele lumeşti, de ce veţi mânca şi bea în ziua următoare şi cu ce vă veţi îmbrăca trupurile, căci de toate acestea se preocupă doar păgânii şi toţi ceilalţi oameni de lume, care nu L-au recunoscut încă pe Dumnezeu. Iar când veţi atinge adevărata renaştere în Spirit, veţi dobândi toate cele care vă vor fi trebuincioase.

Stoc epuizat

SKU: GANESHA7 Categorie: Etichetă: Product ID: 10699

Descriere

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan – vol. 7“

 • Domnul nostru Iisus Cristos pe Muntele Măslinilor (continuare)
 • Un răsărit de soare şi semnificaţia a spirituală
 • Sosirea negustorilor
 • Superstiţia negustorilor de sclavi
 • Negustorul de sclavi este adus le calea cea bună
 • Eliberarea sclavilor
 • Diferenţa dintre negoţ şi camătă
 • Agricola interoghează un superior al Templului
 • Preceptele criminale ale Templului
 • Mărturisirea aşa-zisului răufăcător
 • Mărturia superiorului
 • Judecata lui Agricola
 • Ospăţul de la han
 • Agricola vorbeşte despre Iisus
 • Noi oaspeţi sosesc la han; cum sunt ei primiţi
 • O explicaţie cu privire la materializări
 • Cum contribuie spiritele naturii la constituirea metalelor. Secretul miracolelor
 • Elementele primordiale ale creaţiei
 • Cele şapte Atribute originare ale lui Dumnezeu. Despre mântuire
 • Aşa-zisele războaie ale lui Iehova
 • Dizarmonia pe care o produce în om absenţa celor şapte Atribute Dumnezeieşti
 • Minune peste minune
 • Tânăra evreică vrea să ştie totul despre Domnul nostru Iisus Cristos
 • Întrebarea romanului despre Mesia
 • Rafael îi îmbracă pe cei sărmani
 • Tânăra evreică intuieşte Cine este Domnul nostru Iisus Cristos
 • Subterfugiile evreicei
 • Explicaţiile lui Iisus cu privire la profeţiile mesianice
 • Explicarea primelor trei porunci
 • A patra poruncă
 • Critica lui Helias cu privire la cea de-a patra poruncă
 • Cea de-a cincea poruncă
 • Cea de-a şasea poruncă
 • Cea de-a şaptea poruncă
 • Cea de-a opta poruncă
 • Poruncile a noua şi a zecea
 • Importanţa controlării gândurilor
 • Sărăcie şi bogăţie
 • Despre critica omenească
 • Domnul nostru Iisus Cristos sfătuieşte ca toate îndoielile să fie exprimate. Relaţia interioară cu Domnul nostru Iisus Cristos
 • Părerile tinerilor sclavi Despre viitorul Rusiei
 • Lazăr şi Rafael îi servesc pe străini
 • Rafael şi grecii
 • O minune a lui Rafael
 • Întrebarea lui Agricola despre natura lui Rafael. Răbdarea este o binecuvântare
 • Apariţia în noapte a celor zece coloane luminoase de nori
 • Modificarea fenomenului ceresc şi încurcătura templierilor
 • Nicodim la Lazăr, pe Muntele Măslinilor
 • Nicodim discută cu Lazăr despre fenomenul cel luminos
 • Nicodim faţă în faţă cu Domnul nostru Iisus Cristos
 • Imaginea vechiului şi a noului Ierusalim
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică fenomenele luminoase
 • Despre trecutul şi viitorul evreilor
 • Destin sau liber-arbitru?
 • Despre măsura binelui şi a răului
 • Explicaţia celui de-al treilea fenomen luminos
 • Renaşterea în Spirit conferă adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu
 • Natura tainică a îngerilor. Iubire copleşitoare şi înţelepciune profundă, inimă trezită şi minte deschisă.
 • Scara lui Iacov. Despre natura viselor. Sufletele în lumea de dincolo
 • Sufletul şi timpul. Ce devine un suflet lumesc atunci când experimentează viaţa de apoi. Luna şi locuitorii ei
 • Adevărata adorare a lui Dumnezeu
 • Grecii aflaţi pe calea spre Unicul Dumnezeu Adevărat
 • Hrana îngerilor. Referire la Cărţile a şasea şi a şaptea ale lui Moise
 • Valoarea liberului-arbitru al oamenilor. Despre experienţele profeţilor în lumea de dincolo. Despre mântuire
 • Poporul şi templierii
 • Mulţumirile sclavilor eliberaţi
 • Viziunea sufletului după moarte
 • Despre natura sufletului şi a Spiritului. Sufletul în lumea de dincolo
 • Diferitele trepte ale beatitudinii în cazul sufletelor desăvârşite
 • Despre natura îngerilor
 • Puterea îngerilor. Relaţia dintre Spirit şi suflet. Renaşterea spirituală
 • Despre natura aerului
 • Despre natura Spiritului
 • Despre natura eterului
 • Spiritul cel Pur în cadrul materiei
 • Impactul Spiritului asupra materiei
 • Spiritul, forţa cea ascunsă
 • Eliberarea de materie
 • Procesul transformării interioare a omului
 • Hangiul din vale povesteşte despre evenimentele din Templu
 • Poporul dezvăluie atrocităţile comise de farisei
 • Locuitorul din Betleem îl ia la întrebări pe cărturar
 • Bătrânul rabin vorbeşte despre decăderea poporului evreu
 • Cuvintele liniştitoare ale lui Nicodim către popor
 • Consfătuirea fariseilor
 • Marele-consiliu este divizat
 • Despre adevăratul post şi adevărata rugăciune
 • Nişte servitori deghizaţi ai Templului vin la Lazăr
 • Mai-marii Templului vin la Nicodim
 • Nicodim le vorbeşte templierilor
 • Romanul povesteşte despre puterea nubianului
 • Romanul îi avertizează pe templieri despre puterea Domnului nostru Iisus Cristos
 • Cei care se supun Voii lui Dumnezeu sunt îndestulaţi. Potopul material şi cel spiritual
 • Despre binefacere. Providenţa Divină îi ghidează pe oameni
 • Răul şi judecata sa
 • Despre pedeapsa cu moartea
 • Cei trei magicieni din India şi minunile lor
 • Rafael îi demască pe magicieni
 • Pledoaria magicianului principal
 • Mărturisirea marelui magician
 • Cum L-au căutat indienii în zadar pe Dumnezeu
 • Calea cea adevărată care conduce la Dumnezeu
 • Despre învăţăturile religioase ale Indiei
 • Marea intuiţie a celor trei magicieni. Aducerea diamantului în mod miraculos
 • Calea spre desăvârşirea vieţii
 • Greşeala magicienilor
 • Întrebarea magicianului despre modul de transmitere a revelaţiilor
 • Destinul poporului indian
 • Revelaţia în India
 • Dorul magicienilor de Dumnezeul Cel Adevărat
 • Toate la timpul lor! Domnul nostru Iisus Cristos respectă ordinea pe care Dumnezeu a instaurat-o în lumea materială
 • Puternicul vânt de la miază-noapte şi rostul său. Marea Moartă
 • îndoielile magicianului indian
 • Despre diversitatea formelor tuturor creaturilor
 • Necesitatea diversităţii în toate cele create
 • Pământul ca organism
 • Rostul arborilor otrăvitori din India. Dezvoltarea Pământului. Migraţia mărilor
 • Întrebarea referitoare la Adevăr
 • Ce este Adevărul şi unde sălăşluieşte el. Cum au căutat cei trei magicieni Adevărul
 • Misiunea lui Mesia Consfătuirea magicienilor
 • Fenomenele vulcanice din zona Mării Moarte. Agricola îi vede pe sodomiţii de odinioară în împărăţia spiritelor. Diferitele niveluri de preafericire ale spiritelor
 • Întrebările lui Agricola privind destinul oamenilor
 • Despre ghidarea omenirii Cunoaştere, raţiune şi liber-arbitru
 • Cei trei magicieni îl recunosc pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Cum va fi primit Cuvântului Domnul nostru Iisus Cristos în India
 • Cei chemaţi şi cei aleşi
 • Critica magicianului la adresa Parabolei Talanţilor
 • Despre educarea corectă a copiilor, potrivit predispoziţiilor lor diferite. Importanţa formării spirituale.
 • Împărăţia lui Dumnezeu
 • Unde se află Cerul?
 • Sfera de acţiune a apostolilor şi a copiilor lui Dumnezeu în lumea de dincolo
 • Plecarea spre Emmaus
 • Pe drumul spre Emmaus
 • Domnul nostru Iisus Cristos şi cerşetoarea
 • Micii cerşetori din Emmaus
 • Domnul nostru Iisus Cristos la familia cea săracă
 • Agricola şi păstorii
 • Domnul nostru Iisus Cristos vorbeşte cu Nicodim despre săraci
 • Curiozitatea locuitorilor din Emmaus
 • Sosirea celor şapte egipteni. Cuvântul plin de recunoştinţă adresat Domnului
 • nostru Iisus Cristos de către egiptean. Despre hrana cea adecvată
 • Recunoaşterea Domnului nostru Iisus Cristos de către cei doi romani. Domnul nostru Iisus Cristos cere să nu fie dezvăluit lumii înainte de vreme
 • Menirea omului. Scopul întrupării Domnului nostru Iisus Cristos
 • De ce Dumnezeu consimte să-i iubească pe oameni. Ce este omul în faţa lui Dumnezeu. Adevărata smerenie. Adevărata adorare a lui Dumnezeu. Iertarea păcatelor
 • Fiinţele create de Dumnezeu: forma lor şi Spiritul care le animă
 • Pe colina de lângă Emmaus
 • Fariseii vin să îl vadă pe Nicodim
 • Egipteanul dezvăluie gândurile fariseilor
 • Pedepsirea bogatului Barabe
 • Promisiunea fariseilor
 • Rafael dezvăluie păcatele fariseilor
 • Minunea cea convingătoare a lui Rafael
 • Despre esenţa omului
 • Cum îi călăuzeşte Dumnezeu pe oameni
 • Diversitatea darurilor cu care este înzestrat Spiritul
 • Pocăinţa fariseilor
 • Domnul nostru Iisus Cristos şi fariseii
 • Cele trei trepte ale desăvârşirii interioare
 • Despre viaţa monahală şi despre sihaştri. Rostul ispitelor
 • Adevărata căinţă şi adevărata penitenţă
 • Despre adevărata înţelepciune şi adevărata precauţie
 • Viziunea spirituală a egiptenilor
 • Credinţă şi viziune spirituală. Evoluţia spirituală a egipteanului şi etapele ei
 • Revelaţia egipteanului
 • Avraam apare în faţa celor patru templieri
 • Moise şi Ilie le dau un nou e imbold fariseilor aduşi pe calea cea bună
 • O demonstraţie de viteză a lui Rafael
 • Domnul nostru Iisus Cristos îi trimite pe negustorii de sclavi în patria lor
 • Trimiterea celor şaptezeci de lucrători ca soli ai Mântuitorului (Evanghelia
 • după Luca, capitolul 10)
 • Misiunea celor şaptezeci de soli
 • Sfaturile Domnului nostru Iisus Cristos privind întoarcerea lui Agricola în patrie. Întărirea credinţei şi a încrederii prin practică. Darurile Graţiei Divine sunt oferite celor care sunt pregătiţi
 • Domnul nostru Iisus Cristos îi sfătuieşte pe tinerii nordici. Despre îngeri. Cerul şi iadul. Esenţa vederii spirituale interioare
 • Caravana de negustori din Damasc
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică al doilea capitol din Isaia
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică reprezentările asupra viitorului din Isaia (Isaia, 2/1-5)
 • Despre destinul aparent nedrept al oamenilor
 • Explicarea lui Isaia 2/6-22. Revelaţii despre graţia primită prin noua lumină
 • Explicarea capitolului al treilea din Isaia. Necesitatea ordinii într-o comunitate
 • Prăbuşirea edificiilor falselor religii, o interpretare după Isaia 3/6-27
 • Jalnica goană după ranguri îngâmfarea şi smerenia
 • Domnul nostru Iisus Cristos rezolvă conflictul dintre negustorii din Damasc şi hangiii din Emmaus
 • O mică Evanghelie pentru negustorii din Damasc
 • Domnul nostru Iisus Cristos învie o văduvă
 • Întoarcerea pe Muntele Măslinilor. Trândăvia este râul cel mai mare
 • Un răsărit de Soare neobişnuit
 • Cauza sorilor secundari
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică apariţia falşilor sori şi semnificaţia lor în viitor [de fapt, în vremurile actuale pe care cu toţii le trăim – n.t.]
 • CÂTEVA CHEI ESENŢIALE CARE NE AJUTĂ SĂ ÎNŢELEGEM TÂLCUL ASCUNS AL ACESTUI CAPITOL CRIPTIC
 • Dispoziţiile Domnului nostru Iisus Cristos privind vizita în Templu
 • Vindecarea orbului din naştere în fâţa Templului (Evanghelia după Ioan 9/1-34)
 • Domnul nostru Iisus Cristos vorbeşte cu orbul care a fost vindecat şi cu fariseii (Evanghelia după Ioan 9/35-41)
 • Domnul nostru Iisus Cristos pune în evidenţă contradicţiile fariseilor
 • Un fariseu îşi expune concepţia sa de viaţă
 • Viaţa cea Veşnică a sufletelor
 • Templul îşi face noi planuri de a-L prinde pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Fariseii încearcă să-L prindă cu greşeala pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Parabola despre lucrătorii din vie
 • Întrebările fariseilor despre împărăţia lui Dumnezeu
 • Parabola despre împărat şi despre ospăţul său de nuntă
 • Despre tributul datorat Cezarului
 • Iisus şi saducheii. Nunta în Ceruri
 • Domnul nostru Iisus îi întreabă pe farisei ce cred ei despre Cristos
 • Cuvintele Domnului nostru Iisus Cristos despre cărturari
 • Domnul nostru Iisus Cristos îi mustră pe farisei
 • Domnul nostru Iisus Cristos linişteşte poporul
 • Libertatea voinţei omului. Nerăbdarea omenească şi îndurarea lui Dumnezeu
 • Viitorul Ierusalimului
 • Domnul nostru Iisus Cristos cu ai Săi pe Muntele Măslmilor. Un episod din anii de tinereţe ai Domnului nostru Iisus Cristos
 • Iosif refuză să îşi ofere serviciile unui grec
 • Atitudinea Domnului nostru Iisus Cristos în tinereţe faţă de farisei
 • Încă de tânăr Domnul nostru Iisus Cristos dă dovezi ale atotputerniciei Sale
 • Popasul la hangiul grec
 • Învăţăturile de pe vârful muntelui
 • Călătoria la Tir
 • Revederea cu Cyrenius
 • În palatul lui Cyrenius
 • Despre adevărata adorare a lui Dumnezeu. Iisus, ca model pentru oameni
 • Liberul-arbitru al omului
 • Educarea omenirii
 • Romanul critică situaţia din această lume
 • Intenţiile lui Dumnezeu cu oamenii
 • Duhurile vorbesc despre lumea de dincolo
 • Viaţa lui Iuliu Cezar în lumea de dincolo
 • Despre credinţă şi vedere
 • Adam şi Eva, primii oameni de pe pământ. Preadamiţii
 • Iluzia progresului exterior al civilizaţiei
 • Calea spre desăvârşirea spirituală
 • Sosirea la Nazaret
 • Moartea rabinului
 • Incendiul de la casa vecinilor
 • Milostenia câtorva cetăţeni
 • În pădurea vecinului
 • Ospăţul de bucurie la vecin
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index de nume geografice

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 7”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *