Comanda carti online de la edituri romanesti si din strainatate.
Free Call 0268 411 986

Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 3

53.00 lei

Lucrul cel mai important în cazul lui Lorber, care avea şi darul clarviziunii, este minunata învăţătură ce a fost transmisă prin intermediul lucrărilor sale. Numai înţelepciunea atotcuprinzătoare şi extrem de profundă a lui Dumnezeu poate aborda toate problemele vieţii, atât pe cele văzute, cât şi pe cele nevăzute, şi poate lămuri numeroasele mistere ale gândirii omeneşti dintr-un punct de vedere net superior, spiritual.
Am mai putea adăuga că Lorber, prin intermediul mesajelor ce i-au fost dictate, prezintă într-o formă desăvârşită concepţia spirituală despre lume, explică lumea într-un mod spre care vor tinde în curând atât ştiinţa, cât şi intuiţia omenirii după ce va avea loc depăşirea completă a materialismului, în toate domeniile cunoaşterii.
În lucrările lui Lorber limbajul folosit este în deplină concordanţă cu originalitatea spirituală a profetului – aşa cum putem observa şi la evanghelişti. Profeţii Vechiului Testament vorbesc limba specifică epocii lor, după cum misticii Evului Mediu transpuneau marile adevăruri într-o formă accesibilă vremurilor în care au trăit. La fel vom putea constata că vorbeşte şi misticul profet Jakob Lorber limbajul timpului său.
Existenţa cu totul extraordinară şi plină de mistere de care au parte doar cei binecuvântaţi de DUMNEZEU este, în ultimă instanţă, inefabilă.

Stoc epuizat

SKU: 9738279089 Categorie: Etichetă: Product ID: 10691

Descriere

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan – vol. 3“

 • Iisus în preajma Cezareei lui Filip (Evanghelia după Matei, continuare)
  • Oracolul din Delphi
  • Despre apariţiile unor fiinţe superioare
  • Despre menirea şi despre evoluţia spirituală a omului
  • Hotărârea Domnului în privinţa hoţilor
  • Iulius îi ameninţă pe farisei
  • Un schimb de păreri între farisei şi Iulius despre Iisus
  • Mărturisirea fariseului despre constrângerea religioasă aplicată de Templu
  • Condiţiile pe care le pune Domnul la primirea ucenicilor
  • Avantajele dăruirii
  • Trebuinţele şi răul care apare din ele
  • Despre cauza Potopului
  • Îndrumări misionare
  • Noe şi arca sa
  • Cum trebuie privite şi folosite comorile pământene
  • Despre calea cea dreaptă pentru desăvârşirea omului
  • Despre înălţarea lui Iisus
  • Despre vrerea Domnului şi despre libertatea sufletului omenesc
  • Consemnarea cuvintelor Domnului
  • a lui Solomon
  • Despre cum au mâncat oaspeţii la masă
  • Tămăduirea ucigaşilor posedaţi
  • Cuvintele pline de disperare ale celor posedaţi
  • Ciudata stare de spirit a posedaţilor tămăduiţi
  • Despre diferenţa dintre suflete, aşa cum o percep clarvăzătorii
  • Filozofia lui Matael despre natură
  • Discurs despre lupta din natură
  • Matael vorbeşte despre viaţa lăuntrică a lui Cyrenius
  • Discursul lui Matael despre Dumnezeu
  • Discursul lui Cyrenius despre înţelepciunea lui Matael şi răspunsul acestuia
  • Iisus îi atrage atenţia lui Cyrenius asupra vorbelor lui Matael
  • Matael vorbeşte despre calea spre adevărata viaţă
  • Despre unitatea vieţii veşnice
  • O proorocire a lui Matael
  • Cei cinci vindecaţi vor să ştie exact cine dintre cei de faţă este Iisus
  • Iisus ca erou în lupta cu moartea
  • Cuvântul Domnului despre adevărata adorare a lui Dumnezeu
  • Temerile lui Iulius legate de judecarea celorlalţi răufăcători
  • Iulius îi interoghează pe răufăcători
  • Discursul lui Suetal despre Templu şi despre Mântuitorul din Nazaret
  • De ce au venit acuzaţii în Galileea
  • Povestea lui Matael despre necazurile şi despre vindecarea sa
  • Suflet şi spirit
  • Despre viaţă şi despre moarte
  • Domnul se îngrijeşte de ostatici
  • O relatare despre vindecarea unui bolnav de gută pe pajiştea binecuvântată
  • Suetal relatează despre renumele Mântuitorului făcător de minuni
  • Discuţia dintre Matael şi Suetal despre admonestare
  • Matael vorbeşte despre lege şi iubire
  • Explicarea împrejurărilor referitoare la Moise
  • O nouă îndoială privind persoana Mântuitorului
  • Îndoieli cu privire la caracterul divin al Nazarineanului
  • Dialogul dintre Suetal şi Ribar despre proba minunilor dată de Rafael
  • Principiile de bază ale învăţăturii lui Iisus
  • O a doua minune făcută la dorinţa lui Ribar
  • Despre diferenţa dintre minunile lui Rafael şi cele ale magicienilor
  • Ce cred Suetal şi Ribar despre Iisus
  • Domnul le promite celor doi să le atragă atenţia asupra Mântuitorului
  • Rafael, ca mare mâncător de peşte
  • Aspecte bune şi rele ale mustrărilor
  • Suetal se demască drept limbut
  • Poveţele lui Rafael despre pătrunderea în propriul suflet
  • Concepţia lui Risa despre lume
  • Cuvântarea lui Hebram dezvăluie greşeala lui Risa
  • Rânduiala divină şi rânduiala lumii
  • Domnul dă sfaturi de viaţă pentru începători
  • Sfaturile Domnului despre rânduiala sexuală pentru a da naştere unui copil de către cei care e iubesc
  • Cazuri de excepţie în relaţiile sexuale
  • Despre raporturile sexuale lipsite de iubire care tocmai de aceea sunt nelegiuite
  • Măsuri de corecţie pentru cei care, fără a iubi deloc, sunt nişte împătimiţi ai exceselor sexuale
  • Cazuri de desfacere legală a căsătoriei
  • Reguli de comportament care sunt viabile pentru soţi şi judecători
  • Despre verificarea mirilor
  • Rafael consemnează vorbele Domnului despre viaţa sexuală
  • Nerăbdarea şi curiozitatea lui Suetal le a-L vedea pe Domnul
  • Suetal discută cu Ribar despre comportamentul lui Rafael
  • Bănuielile lui Ribar referitoare la prezenţa Domnului
  • Cum se lasă Dumnezeu recunoscut
  • Raţiune şi sentiment
  • Cauza deosebirilor dintre calităţile omeneşti
  • Un om al raţiunii caută iubirea
  • Domnul anunţă o eclipsă de Soare
  • Rafael îi salvează pe grecii aflaţi la strâmtoare
  • Urmările eclipsei de soare
  • Divinităţi şi oameni
  • Uran îl capătă pe Matael drept pedagog
  • Elena, fiica grecului cel înţelept
  • Soarele cel fictiv
  • Teama grecilor faţă de Mântuitor
  • Intervenţia lui Matael şi lămuririle aduse de el
  • Formarea şi explicaţia numelor zeilor la greci
  • Matael ca dărâmător de ziduri ale templelor păgâne
  • Cum se deosebeşte frumuseţea copiilor lui Dumnezeu de cea a copiilor lumii
  • Două feluri de iubire faţă de Domnul
  • Matael vorbeşte despre mişcarea stelelor
  • Despre educaţia din vechiul Egipt
  • Consideraţiile Elenei despre înţelepciunea oamenilor
  • Despre timpul potrivit şi despre efectele instruirii poporului
  • Gândurile lui Uran, care conştientizează prezenţa Domnului
  • Stingerea soarelui artificial şi urmările sale
  • Originea superioară a omului şi menirea sa
  • Părerea Elenei despre apostoli
  • Matael explică numele primelor trei constelaţii
  • Explicaţia constelaţiilor patru, cinci şi şase
  • Simbolurile şapte, opt şi nouă ale zodiacului
  • Explicarea ultimelor trei semne zodiacale
  • Elena se interesează de instruirea lui Matael
  • Generalităţi legate de Zodiac
  • Păreri despre răspândirea noii învăţături
  • Despre caracterul lui Iuda
  • Căutarealui Dumnezeu
  • Comuniunea cu Dumnezeu
  • Cum putem şi cum trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu
  • Viitorul învăţăturii pure a lui Dumnezeu
  • Explicaţii referitoare la trezirea sufletului
  • Urmările fenomenelor naturale în Cezareea lui Filip
  • Bucuria lui Marcu legată de pedepsirea preoţilor
  • Reproşuri pentru bucuria faţă de necazul altuia
  • Matael devine vicerege
  • Elena devine soţia lui Matael
  • Mulţumirile Elenei şi bunele ei intenţii
  • Despre natura lui Iisus
  • Despre natura îngerilor
  • Înţelepciunea Iarei
  • Elena vorbeşte despre puterea preoţilor
  • Uran demonstrează cât de neîntemeiate sunt temerile Elenei
  • Iara povesteşte despre experienţele ei referitoare la stele
  • Discuţii despre situaţii ieşite din comun
  • Concepţia înţeleaptă a lui Miha asupra situaţiei existente
  • Matael explică lucrurile uimitoare
  • Misiunile şi suferinţele îngerilor
  • Rafael izgoneşte spiritul tuturor grijilor omeneşti
  • Dificultăţi în îndreptarea preoţilor
  • Despre căutarea cea dreaptă a lui Dumnezeu
  • Motivul distrugerii Cezareii
  • Cyrenius şi delegaţia fariseilor din Cezareea ruinată
  • Acuzaţia lui Marcu la adresa mai-marelui fariseilor
  • Discuţia cu fariseii
  • Cyrenius porunceşte să fie aduşi martori din Cezareea împotriva fariseilor
  • Despre esenţa Pământului şi a Lunii
  • Relatarea unui sol despre revolta din Cezareea
  • Solul Hermes relatează păţania din oraş
  • Alte întrebări ale lui Hermes
  • Judecata mai-marelui fariseilor asupra Mântuitorului
  • Fariseii îl judecă pe mai-marele lor
  • Vorbele solemne ale lui Cyrenius
  • Despre caracterul mai-marelui fariseilor
  • Documentul falsificat
  • Mărturisirea mai-marelui fariseilor
  • Mai-marele fariseilor, Stahar, vorbeşte despre convingerile sale religioase
  • Rafael şi Stahar
  • Experienţa lui Stahar cu magicienii indieni
  • Stahar povesteşte despre uciderea Marelui Preot Zaharia
  • Rafael dă explicaţii în legătură cu profeţiile privitoare la Mesia
  • Stahar îi aduce pe tovarăşii săi pe calea cea bună
  • Cuvântarea lui Hebram despre „noua lumină“ eternă
  • Un fariseu vorbeşte despre responsabilitatea omului
  • Floran filozofează despre Dumnezeu
  • Despre trufie şi smerenie
  • Floran în faţa Domnului
  • Floran vorbeşte cu Stahar şi cu ai săi despre Domnul
  • Mărturisirea lui Floran în faţa Domnului şi mărturia referitoare la Templu
  • Căile îndrumărilor dumnezeieşti
  • Sfaturi pentru cei care vor să lucreze în via Domnului
  • Corăbii la orizont
  • Despre pericolul trufiei
  • Bucuria revederii după sosirea oaspeţilor
  • Proorocirile privitoare la venirea Domnului pe pământ
  • Conducerea oamenilor şi a popoarelor
  • Marea masă luată împreună la Marcu
  • Contradicţia între voinţă şi fapte
  • Despre renaştere
  • Cornelius şi Iara
  • Întrebarea lui Cornelius către Iara
  • Soarele natural
  • Educaţia inimii şi educaţia minţii
  • Destinul învăţăturii divine
  • Demnitatea libertăţii voinţei omului
  • Predispoziţiile şi menirea omului
  • Amintirea lui Cornelius despre naşterea lui Iisus
  • Esenţa şi menirea îngerilor
  • Filozofia lui Philopold privind creaţia
  • Până unde ajunge judecata creierului
  • Motivul întrupării Domnului în om
  • Limbajul inimii
  • Despre nimb
  • Pregătiri pentru furtuna apropiată
  • Furtuna
  • Judecata asupra regiunii Cezareii
  • Corabia de pe mare aflată la ananghie
  • Neguţătorii evrei din Persia
  • Cei doi trimişi ai călătorilor vorbesc cu Domnul
  • Despre binecuvântarea sau blestemul bogăţiei
  • Natura de bază a omului
  • Părerea evreilor persani despre Domnul
  • Domnul explică un text al Scripturii
  • Întrebarea Domnului despre Mesia
  • Dificultăţi în aducerea evreilor persani pe calea cea bună
  • Cuvintele de avertizare ale lui Schabbi
  • Dialogul celor doi trimişi
  • Despre încrederea nechibzuită
  • Deosebirea dintre Domnul şi magi
  • Efectul faptelor Domnului asupra evreilor persani
  • Utilitatea activităţii şi urmările nefaste ale trândăviei
  • Esenţa revelaţiei adevărate
  • Despre neputinţa omului
  • Schabbi îl recunoaşte pe Domnul
  • Despre adevărata adorare a lui Dumnezeu
  • Veneraţia perşilor în faţa sfinţeniei Domnului
  • Despre rugăciune
  • Viitorul Iarei
  • Tălmăcirea celei de a patra porunci
  • Modificarea fariseică a celei de a patra porunci
  • Domnul explică legea fariseilor
  • Ce este desfrâul?
  • Păcatul împotriva castităţii
  • Cearta fariseilor în jurul divinităţii Domnului
  • Domnul discută cu Cyrenius despre Murel, Stahar şi despre ucenici
  • Experienţe trăite de Murel în călătoriile sale
  • Unde trebuie căutat adevărul
  • Despre degradarea înţelepciunii egiptene şi indiene?
  • Despre existenţele anterioare ale oamenilor
  • Experienţa din lumea de dincolo a lui Philopold
  • Ordinea naturală a lumilor
  • Murel îl slăveşte pe Dumnezeu şi îi mulţumeşte
  • Împlinirea profeţiei lui Isaia
  • Făgăduiala Domnului
  • Esenţa Domnului şi omenirea
  • Viitorul învăţăturii lui Iisus
  • Griji de misionar
  • Zădărnicia grijilor misionarilor
  • Despre uciderea Domnului şi viitorul ucenicilor Săi
  • Conştiinţa îngerilor şi influenţa lor
  • Meteoritul
  • Natura materiei
  • Geneza (textul mozaic) – sensul acesteia. O experienţă suprasenzorială trăită de Matael
  • Cum pot fi înţelese încercările. Domnul în inima noastră
  • Motivele grelelor încercări ale lui Matael
  • Cuvântul interior. Motivul întrupării Domnului în om
  • Ideea plictiselii Domnului
  • Rafael vorbeşte despre problemele viitorilor misionari
  • Împărăţia lui Dumnezeu în inima omului
  • Viaţa spirituală adevărată
  • Despre principalele obstacole în calea împlinirii făgăduinţelor
  • Voinţa liberă a unui înger
  • Pe Venus
  • Avantajele ordinii venusiene
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index geografic

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 3”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *