Comanda carti online de la edituri romanesti si din strainatate.
Free Call 0268 411 986

Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 4

53.00 lei

Mulţi teologi faimoşi (cum ar fi, de exemplu, preotul evanghelist Hermann Luger sau teologul reformat, profesorul Kurt Hutten), care au studiat cu atenţie această nouă revelaţie, au ajuns în final la concluzia că aceasta este reală şi autentică. Profesorul K. Hutten scrie: „Concepţia asupra lumii prezentată aici are forţă şi profunzime; aceasta redă întreaga valoare istoriei pământului şi istoriei mântuirii. Ea înscrie credinţa în Dumnezeu într-o dimensiune cosmică în care lumea noastră şi cea de dincolo sunt intim legate de microcosmos şi Macrocosmos şi în care întreaga Creaţie slăveşte puterea iubirii divine; ea arată totodată omului drumul care îl conduce la desăvârşire.” „Marea Evanghelie a lui loan” aduce la lumină, intr-un mod mult mai complet, învăţătura autentică a lui lisus Cristos – Dumnezeu revelat şi totodată Mântuitorul lumii – care este punctul central al întregii Manifestări. Această învăţătură vibrează de cea mai înaltă şi profundă spiritualitate şi este o mărturie cutremurătoare a înţelepciunii şi iubirii fără margini a lui Dumnezeu Tatăl pentru întreaga Creaţie.

Stoc epuizat

SKU: 9738279097 Categorie: Etichetă: Product ID: 10693

Descriere

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan – vol. 4“

 • Adevărata înţelepciune şi adorarea vie a Domnului
 • Soarta locurilor din Palestina
 • Domnul la cei nouă înecaţi
 • Poruncile Domnului la învierea înecaţilor
 • Îndoiala lui Cornelius
 • Perşii şi fariseii se ceartă din cauza minunii. Iuda Iscarioteanul merge să prindă peşti de aur
 • Servitorul necredincios al Elenei
 • Liniştea aparentă şi agitaţia: interioară a adunării
 • Spionii lui Irod
 • Pledoaria lui Zinca şi relatarea lui despre sfârşitul lui Ioan Botezătorul
 • Răspunsul lui Cyrenius către Zinca
 • Arestarea lui Ioan Botezătorul. Legătura lui Irod cu Irodiadele
 • Complotul templierilor împotriva lui Ioan Botezătorul
 • Irod dă poruncă să fie prins Iisus
 • Misterioasa împuternicire a lui Irod
 • Falsa împuternicire a lui Irod
 • Politica de stat a preoţilor din Templu
 • Învăţăturile profetului din Galileea
 • Părerea lui Zinca despre învăţătura lui Iisus
 • Zinca se miră de minunea ospăţului
 • Despre esenţa setei de cunoaştere. Despre adevărata căutare
 • Rafael cântă
 • Legătura cu Dumnezeu prin cuvântul din inimă
 • Cum se îngrijeşte inima omului
 • Zinca pune întrebări despre Rafael şi îl caută pe Domnul
 • Iisus le trezeşte la viaţă pe cele două înecate. Zinca îl recunoaşte pe Domnul
 • Povestea celor două fete
 • Cyrenius îşi recunoaşte fiicele
 • Risa şi Zinca devin ginerii lui Cyrenius
 • Modestia lui Zinca
 • A acţiona şi a vorbi
 • Introspecţiile lui Hebram şi ale lui Risa
 • Un episod din timpul adolescenţei lui Iisus
 • Legământul lui Cyrenius de a răspândi învăţătura Domnului
 • Legea necesităţii şi a împlinirii
 • Diferenţele dintre sufletele de pe Pământ
 • Bolile sufleteşti şi tratamentul lor
 • Despre sanatoriile pentru sufletele bolnave
 • Adevărata dreptate
 • Veşnica lege fundamentală a iubirii aproapelui
 • Somnul extatic şi cum poate fi el de folos
 • Curăţenia trupească şi cea sufletească. Vindecarea la distanţă
 • Domnul anunţă un exemplu practic de somn extatic
 • Sinistratul Zorel cere despăgubire
 • Noţiunea de proprietate a lui Zorel
 • Zorel trebuie să audă adevărul
 • Zorel cere să se retragă
 • Etapele pregătitoare ale tratamentului prin somn extatic
 • Cunoaşterea de sine a lui Zorel
 • Spălarea sufletului
 • Sufletul purificat este îmbrăcat
 • Corpul eteric împreună cu simţurile lui
 • Sufletul lui Zorel pe calea renegării
 • Zorel în paradis
 • Legătura dintre trup, suflet şi spirit
 • Incursiunea lui Zorel în creaţie
 • Esenţa omului şi predestinarea lui creatoare
 • Zorel explică etapele evoluţiei în natură
 • Nu judecaţi!
 • Credinţa materialistă a lui Zorel
 • Zorel critică morala şi educaţia
 • Greşeli materialiste
 • Despre apărarea îndreptăţită a proprietăţii avutului
 • Originea lui Zorel şi neamurile lui
 • Trecutul lui Zorel ca negustor de sclavi
 • Dezvinovăţirea lui Zorel
 • Zorel, pângăritor de fetiţe
 • Cyrenius este înmărmurit de faptele lui Zorel
 • Dezvinovăţirea lui Zorel
 • Zorel, ucigaşul mamei sale
 • Zorel se justifică pentru caracterul său
 • Cyrenius se miră de isteţimea lui Zorel
 • Ioan îl atenţionează pe Zorel să-şi schimbe în bine viaţa
 • Voinţa cunoaşterii adevărului şi voinţa desfătării la oameni
 • Natura lui Dumnezeu şi manifestarea omului
 • Cyrenius se ocupă de Zorel
 • Despre misterul spiritului din noi
 • Hotărârea lui Zorel de a se îndrepta
 • Calea spre viaţa veşnică
 • Despre sărăcie şi despre dragostea de aproape
 • Despre poftele trupeşti care sunt lipsite de iubire
 • Cum să dai de pomană
 • Smerenie şi trufie
 • Educaţia spre umilinţă
 • Bunele intenţii ale lui Zorel
 • Zorel îi este încredinţat lui Cornelius
 • Despre umilinţă
 • Cornelius şi Zorel vorbesc între ei despre minuni
 • Răspunsuri diferite la întrebarea cine este Domnul?
 • Piatra luminoasă de la izvoarele Nilului
 • Suflet şi trup
 • Educaţia bietelor suflete în lumea de dincolo
 • Îndrumarea pe lumea cealaltă. Desăvârşirea sufletelor pe Pământ şi pe lumea cealaltă.
 • Dezvoltarea vieţii sufleteşti
 • De ce este important să slujeşti
 • Dezvăluirea secretelor creaţiei
 • Despre iubirea aproapelui
 • Despre ajutorul bănesc
 • Despre slujirea adevărată şi cea falsă
 • Învăţătura lui Moise şi învăţătura Domnului
 • Buruiana din lanul de grâu
 • Gândul şi împlinirea lui
 • Dezvoltarea materiei
 • Egoismul – cauză a materiei
 • Despre crearea sistemelor solare
 • Însemnătatea Pământului şi crearea lui
 • Crearea Lunii
 • Despre răul moştenit al trufiei
 • Eliberarea, renaşterea şi revelaţia
 • Botezul. Trinitatea în Dumnezeu şi în om
 • Despre regulile mozaice de alimentaţie
 • O profeţie despre revelaţiile de acum
 • Darul de a auzi cuvântul din inimă
 • Lumea spiritelor naturii
 • Iara şi spiritele naturii
 • Firea şi îndeletnicirile spiritelor naturii
 • Un ghem de substanţă sufletească
 • Fiinţa oxigenului
 • Rafael arată cum sunt create fiinţele organice
 • Înmulţirea la animale şi la om
 • Cauza pentru care Domnul a făcut aceste dezvăluiri
 • Domnul dă la iveală adevăratul caracter al lui Iuda
 • Iuda este mustrat
 • Despre educaţia copiilor
 • Viaţa lui Iuda Iscarioteanul
 • Urmările unei educaţii greşite
 • Frica de moarte
 • Despărţirea sufletului de trup la moarte
 • Etapele părăsirii trupului de către suflet
 • Observaţiile clarvăzătorului Matael la execuţia unor bandiţi
 • Critica unui saducheu despre pedeapsa romană
 • Sfârşitul ucigaşilor pe cruce
 • Înfăţişarea sufletelor ucigaşilor
 • Matael vine la tatăl lui Lazăr aflat pe patul de moarte. Ciudata apariţie pe drumul spre Betania
 • Rabinul încearcă să reanimeze trupul bătrânului Lazăr
 • Spiritul lui Lazăr depune mărturie despre Mesia
 • Rabinul cel laş îşi calcă cuvântul
 • Viaţa lui Lazăr
 • Lămuriri despre apariţiile de la moartea bătrânului Lazăr
 • Despre întrebări nechibzuite
 • Mânia lui Dumnezeu
 • Despre primii oameni
 • Potopul
 • Cauza catastrofelor
 • Influenţa răului asupra binelui
 • Minunata plantă tămăduitoare. Lumina şi întunericul, binele şi răul
 • Cauza căldurii şi a frigului
 • Moartea unui băiat curios
 • Apariţiile de la locul nenorocirii. Sinuciderea esenianului blestemat de Templu
 • Sufletele celor doi nenorociţi, pe lumea cealaltă
 • Domnul dă lămuriri despre cele două suflete nenorocite
 • Diferitele feluri de sinucigaşi şi situaţia lor pe lumea cealaltă
 • Piatra filosofală
 • Aburul otrăvitor care înconjura văduva
 • Leacul din otravă de şarpe
 • Fenomenele spirituale de la moartea văduvei şi a fiicei ei
 • Dezvoltarea formelor sufleteşti ale celor două femei moarte
 • Otrava din minerale, plante, animale şi om
 • Natura otrăvitoare a celor două femei moarte
 • Îndoielile lui Cyrenius în privinţa ordinii pământeşti a evoluţiei sufletelor
 • Cyrenius critică istoria mozaică a creaţiei
 • Crearea lui Adam şi a Evei
 • Multele înţelesuri ale istoriei creaţiei care a fost scrisă de Moise
 • Cheia pentru înţelegerea scrierilor sfinte
 • Adevăraţii învăţători ai Evangheliei
 • Minunata dimineaţă
 • Despre post şi despre bucurie
 • Cuvântarea lui Simon despre sfaturile date din egoism
 • Critica lui Simon la cântarea de slavă a lui Solomon
 • Cheia pentru înţelegerea a lui Solomon
 • Simon explică versuri din cântecul de slavă
 • Gabi îşi recunoaşte prostia şi mândria
 • Vechile principii fariseice ale lui Gabi
 • Ce crede Simon despre Domnul
 • Gândurile lui Simon despre alcătuirea sexuală a Domnului, ca om
 • Cum poate să devină omul una cu Dumnezeu. Simon îşi recunoaşte slăbiciunile trupeşti
 • Despre rostul senzualităţii
 • Despre îngeri, inimă şi minte
 • Poporul din Abisinia şi Nubia
 • Domnul trimite un sol în întâmpinarea caravanei nubiene
 • Domnul îi vorbeşte conducătorului caravanei nubiene
 • Conducătorul povesteşte despre călătoria lui la Memfis
 • Blestemul supraculturii egiptenilor
 • Cultura primitivă a oamenilor simpli
 • Aşezământul nubienilor în Egipt
 • Nubianul vrea să ştie unde se află Domnul
 • Nubianul îl cunoaşte pe Domnul
 • Despre umilinţa exagerată
 • Oubratouvishar descrie Domnului ţara sa, Nubia
 • Comoara lui Oubratouvishar
 • Negrii care au ajuns după primii
 • Despre Isis şi Osiris
 • Marele templu din stâncă, Jabusimbil
 • Oubratouvishar le arată tovarăşilor săi adevărata personificare a lui Dumnezeu în Iisus
 • Legitimei îndoieli ale nubienilor despre divinitatea Domnului
 • Oubratouvishar vrea să-şi convingă tovarăşii de divinitatea lui Iisus
 • Calităţile spirituale şi defectele negrilor
 • Diversitatea climei şi a raselor de pe Pământ
 • Despre înţelegerea rapidă sau înceată a adevăratei învăţături
 • Rafael îi convinge pe negrii de sfinţenia Domnului
 • Negrul şi Oubratouvishar îi înmânează lui Cyrenius comorile lor
 • Originea templului Jabusimbil, a Sfinxului şi a Coloanelor lui Memnon, destăinuită de hieroglifele primelor două perle
 • Taina celei de a treia perle: cei şapte uriaşi şi sarcofagul
 • Rafael explică constelaţiile de pe cea de a patra perlă
 • Împărţirea timpului zugrăvită pe cea de a cincea perlă
 • Taina celei de a şasea perle: piramidele, obeliscurile şi Sfinxul
 • Constelaţiile celei de a şaptea perle. Decăderea culturii egiptene
 • Obiceiurile nubienilor şi obiceiurile albilor
 • Educarea minţii şi a simţurilor
 • Scopul întrupării Domnului ca om. Negrii – ca martori ai adevăratei omeniri de la începuturi
 • Stăpânirea elementului apă de către negri
 • Nubienii – stăpânii animalelor
 • Nubienii – stăpâni ai plantelor şi elementelor
 • Cunoaşterea de sine la oameni
 • Sfera de viaţă exterioară a sufletului uman şi sfera exterioară de lumină a Soarelui
 • Influenţa caracterului omului asupra animalelor
 • Avantajele educaţiei corecte a sufletului
 • Puterea unui suflet desăvârşit
 • Acţiunea luminii Soarelui. Alcătuirea ochiului omenesc. Vederea sufletului
 • Despre renaştere şi despre educaţia corectă a omului
 • Despre adevărata înţelegere şi despre ghicitul gândurilor
 • Însemnătatea sferei exterioare de viaţă a sufletului
 • Puterea oamenilor desăvârşiţi în iubire
 • Despre foamea de hrană spirituală
 • Miraculoasa putere a celor renăscuţi în spirit
 • Relaţia dintre suflet şi spirit
 • Creier şi suflet
 • Educaţia corectă a creierului
 • Cyrenius Mă roagă să lămuresc mai în detaliu cum trebuie educat creierul
 • Urmările destrăbălării şi preacurviei
 • Binecuvântarea unei împreunări aflate în buna rânduială divină
 • Alcătuirea creierului omenesc
 • Legătura dintre creierul anterior şi cel posterior
 • Legătura dintre organele de simţ şi creier
 • Creierul bine ordonat şi creierul neordonat
 • Caracterul isteţilor lumii şi nefericirea lor pe lumea cealaltă
 • Urmările care pot să apară din cauza unui creier care este întunecat din punct de vedere spiritual
 • Greutăţile pe calea evoluţiei spirituale pe care le întâmpină, pe lumea cealaltă, un suflet prea material
 • Influenţa unei educaţii greşite asupra creierului
 • Creierul unui aşa-zis înţelept lumesc
 • O întrebare despre originea păcatului
 • Aparenta nedreptate în ceea ce priveşte îndrumarea sufletului aici şi pe lumea cealaltă
 • Esenţa divină. Necesitatea grelelor teste ale vieţii pământeşti.
 • Eu-l omului – singurul stăpân al sorţii lui
 • Dezvoltarea independentă a sufletelor chemate spre a deveni copiii lui Dumnezeu
 • Raţiunea divină pentru desăvârşirea prin forţe proprii a sufletului omenesc liber
 • Despre posedare. Răspândirea Evangheliei
 • A face minuni la vremea potrivită
 • Rolul semnelor la răspândirea învăţăturii Domnului
 • Greutăţile răspândirii învăţăturii curate
 • Sabia ca mijloc de îndreptare la popoarele necredincioase
 • „Tatăl“ şi „Fiul“ în Iisus
 • Manifestarea de la botezul Domnului: veşnicia Domnului
 • Măreţia creaţiei
 • Venirea Domnului ca om în perioada noastră de creaţie şi pe Pământul nostru: omniprezenţa spiritului
 • Sfera exterioară de viaţă a sufletului şi a spiritului
 • Atotcunoaşterea lui Dumnezeu
 • Limba animalelor
 • Pilde de inteligenţă la animale
 • Nubianul cunoscător al limbii animalelor vorbeşte cu măgarul lui Marcu
 • Creşterea sferei exterioare de viaţă a omului
 • Sfera luminoasă exterioară de viaţă a lui Moise şi a patriarhilor
 • Motivul lămuririlor Domnului
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index geografic

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 4”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *