Comanda carti online de la edituri romanesti si din strainatate.
Free Call 0268 411 986

Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 5

53.00 lei

In timp ce inimile se uscau sub arşiţa pustiitoare a ideilor care-l negau pe Cristos, într-un loc retras şi liniştit, un suflet simplu şi iubitor de DUMNEZEU l-a întâlnit în focarul cel viu al inimii sale pe Iisus. Binecuvântatul era misticul Jafcob Lorber din Graz. Ca şi în cazul profeţilor Vechiului Testament, prin el a vorbit Spiritul atotputernic al lui DUMNEZEU, pe care el l-a simţit şi l-a auzit ca pe o tainică voce interioară.

Stoc epuizat

SKU: 9738279178 Categorie: Etichetă: Product ID: 10695

Descriere

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan – vol. 5“

 • Iisus în ţinutul Cezareei lui Filip (Evanghelia după Matei capitolul 16 – continuare)
  • Ospăţul cel miraculos
  • Cum se fac miracolele
  • Planurile de acţiune ale lui Dumnezeu şi libertatea de voinţă a omului
  • Noua proprietate a lui Marcu, încă un miracol făcut de Rafael
  • Copiii lumii şi copiii lui Dumnezeu
  • Domnul îi dă reguli de conduită hangiului Marcu
  • Despre pontiful roman. O critică adusă preoţilor păgâni din Roma.
  • Relaţiile religioase din Roma în vremea lui Iisus
  • Profeţia Domnului despre soarta Romei şi a Ierusalimului
  • O Evanghelie pentru femei
  • Părerile nubienilor despre facerea de minuni
  • Despre încăpăţânare
  • Posibilitatea de a face lucruri mai măreţe decât Domnul
  • Puterile miraculoase ale omului spiritual, a cărui voinţă este unită cu Voinţa lui Dumnezeu
  • Domnul îi consolează pe nubieni, care nu au fost chemaţi pentru a fi copiii lui Dumnezeu
  • Grupul de oameni din Cezareea în faţa lui Cyrenius
  • Înţeleapta legislaţie din regatul lui Matael de la Pont
  • Cearta dintre Cyrenius şi Roclus
  • Adevăratele intenţii ale lui Roclus şi ale tovarăşilor săi
  • Roclus admiră construcţia cea miraculoasă
  • Ateismul lui Roclus
  • Roclus îşi demonstrează ateismul
  • Părerea lui Roclus despre zei şi despre preoţi
  • Roclus urmăreşte să demonstreze că ateismul este cea mai corectă concepţie despre lume
  • Domnul explică cine este Roclus
  • Cyrenius îi dă lui Roclus un răspuns prietenesc. Cauzele decăderii preoţimii
  • Falsa sacristie a Templului din Ierusalim. Penitenţele îngrozitoare din India
  • Preoţimea indiană
  • Reşedinţa Marelui Preot al zeului suprem
  • Roclus critică învăţătura religioasă indiană şi pe cea iudaică
  • Roclus preamăreşte ateismul şi neantul
  • Filozofia lui Roclus despre natură
  • Dumnezeul în care cred adepţii filozofiei Naturii
  • Roclus compară faptele oamenilor cu cele ale lui Dumnezeu
  • Roclus arată că inima este lăcaşul adevăratei divinităţi
  • Roclus este trimis la Rafael
  • Rafael vorbeşte despre esenţa lui Dumnezeu
  • Rostul penitenţelor din India
  • Pericolele unei prea mari educaţii ştiinţifice
  • Cum a apărut sclavia
  • Gospodărirea egoistă a vechilor egipteni şi suferinţa lor
  • Orânduirea statală a vechilor indieni
  • Despre legăturile religioase dintre India şi China
  • Roclus vorbeşte despre vrăjile unui magician indian
  • Rafael explică miracolul magicianului indian
  • Preoţimea – vrăjmaşa luminii
  • Roadele întunericului şi roadele luminii spirituale
  • Roclus apără ordinul esenian şi miracolele lui iluzorii
  • Diferenţa dintre înţelepciunea vieţii şi înşelătorie
  • Pericolele pe care le generează miracolele iluzorii ale ordinului esenian
  • Adevăraţii şi falşii făcători de minuni
  • Îndoielile lui Roclus legate de puterea lui Rafael
  • Roclus justifică înfiinţarea ordinului esenian
  • Experienţele lui Roclus şi opiniile sale cu privire la nazarinean
  • Roclus îi cere lui Rafael un miracol
  • Presupunerile esenieniior despre Rafael
  • Roclus vorbeşte despre importanţa unei minţi bine educate
  • Influenţa iubirii asupra minţii
  • Rafael dezvăluie cele mai profunde gânduri ale lui Roclus despre Domnul
  • Despre natura iubirii
  • Puterea de înţelegere a iubirii. Neajunsurile minţii şi ale raţiunii
  • Despre iubirea care luminează cunoaşterea
  • Roclus se sfătuieşte cu tovarăşii lui
  • Ruban le vorbeşte tovarăşilor săi în numele Domnului
  • Cuvintelelui Ruban către Domnul
  • Sfatul şi Cuvântul Domnului către esenieni
  • Roclus caută să-şi justifice neadevărurile în faţa Domnului
  • Prepţimea – obstacolul cel mai mare în propovăduirea învăţăturii Domnului
  • Adevărata cale a vieţii
  • Despre natura Satanei şi a materiei
  • Soarta din lumea de apoi a sufletului care a ajuns să aibă predominanţe materiale
  • Explicarea cuvântului sheoula (iad). Despre clarviziune
  • Cum să-L iubeşti pe Dumnezeu mai presus de orice. Despre adevărata lucrare plăcută lui Dumnezeu
  • Întrebări despre boli şi despre vindecarea lor
  • Durerea, boala şi moartea
  • Libertatea voinţei omeneşti
  • Despre zelul cel bun şi zelul exagerat
  • Educarea liberului arbitru. Dezavantajele zelului exagerat
  • Prezicerile Domnului despre Cina cea de Taină şi despre propria Sa crucificare
  • Rafael, marele mâncăcios
  • Persoana şi natura arhanghelului Rafael, în comparaţie cu acelea ale omului care trăieşte aici, pe Pământ
  • Miracolele lui Rafael
  • Desăvârşirea vieţii şi puterea miraculoasă apar prin iubirea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele. Profeţii adevăraţi şi falşii profeţi
  • Ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu pe acest Pământ
  • Despre tranziţia spiritelor naturii
  • Despre proprietăţile amantului (thumim) şi ale rubinului (urim)
  • Despre podoabele din aur şi din pietre preţioase ale domnitorilor
  • Credinţă şi minte
  • Pericolele folosirii necorespunzătoare a aurului
  • Principala menire a omului este aceea de a deveni întru totul asemenea lui Dumnezeu
  • Toate lucrurile au timpul lor
  • Fariseii sunt scandalizaţi de veselia de la masa Domnului
  • Cuvintele cele dure ale lui Roclus la adresa fariseilor
  • Rafael îi explică lui Roclus conceptele de Satana şi diavol
  • Obiecţiile lui Roclus
  • Demonii şi influenţa lor
  • Liberul arbitru al omului. Ajutorul Graţiei Divine
  • Autodeterminarea sufletului
  • Floran îi mustră pe farisei pentru critica lor lipsită de iubire faţă de Domnul
  • Stăpânirea romană constituie o binecuvântare pentru poporul iudeu
  • Roclus şi Floran vorbesc despre Stahar
  • Roclus îi descrie pe farisei
  • Roclus se înfurie din cauza orbirii spirituale a lui Stahar
  • Mărturia lui Stahar şi experienţa sa de viaţă
  • Căile ascunse ale Providenţei. Motivele pentru care Stahar s-a îndoit cu privire la Domnul
  • Îngerii nu cunosc toate gândurile Domnului
  • O prezicere a Domnului despre viitor: migraţia popoarelor
  • Epoca tehnicii
  • Oamenii îşi atrag singuri judecata
  • Pedeapsa care se va abate asupra Pământului. Copiii lui Dumnezeu vor fi ocrotiţi
  • Sfârşitul materiei pământeşti
  • Transformarea lumilor materiale în lumi spirituale. Diferenţa dintre copiii lui Dumnezeu şi creaturile lui Dumnezeu
  • Oamenii lumilor stelare şi filiaţia lui Dumnezeu
  • Marele Om al Creaţiei Universale şi Pământul
  • Natura şi conţinutul unei sfere corticate
  • Neajunsurile cunoaşterii umane. Consolarea în iubirea divină
  • Recunoaşterea divinităţii lui Iisus, ca o condiţie preliminară a adevăratei iubiri de Dumnezeu
  • Sfaturi de aur pentru răspândirea Evangheliei
  • Diferenţa dintre învăţătorii falşi şi cei adevăraţi
  • Despre ce va deveni învăţătura Domnului şi cum va fi menţinută puritatea ei
  • Cunoaşterea Cuvântului înseamnă punerea Sa în faptă
  • Importanţa punerii în faptă a învăţăturii Domnului
  • Înţelepciunea este o urmare a faptelor realizate din iubire
  • Adevărata cunoaştere se dobândeşte făptuind
  • Necesitatea examenului de conştiinţă
  • Iubirea faţă de semeni potenţează chibzuiala şi agoniseala
  • Iubirea ca adevărată laudă adusă lui Dumnezeu. Parabola despre seceriş şi despre cedri
  • Semnificaţia spirituală a celor două pilde
  • Despre maturitatea spirituală a celor care sunt secerătorii Domnului
  • Îndrumările Domnului cu privire la răspândirea Evangheliei
  • Acţiunea conformă învăţăturii şi prezicerile Domnului. Despre ceremonii
  • Eliberarea de sub jugul serviciului ceremonial şi de sub cel al legii
  • Copiii lui Dumnezeu şi legile politice ale statului
  • Principii de bază în educaţia copiilor
  • Confuzia din cetatea eseniană
  • Domnul le interzice esenienilor să mai facă false învieri ale morţilor
  • Planul de reorganizare a cetăţii eseniene
  • Încercarea lui Roclus de a justifica minciunile bine intenţionate
  • Despre raţiune şi înţelepciune
  • Diferenţa dintre un adevăr tăinuit şi o minciună tăinuită. Falşii profeţi şi miracolele lor
  • Umilinţa şi iubirea frăţească. Roclus şi tovarăşii săi sunt din nou în încurcătură
  • Roclus face propuneri reformatoare pentru cetatea eseniană
  • Domnul îl sfătuieşte pe Roclus
  • Viitorul relaţiei dintre esenieni şi preoţime
  • În faţa lui Cyrenius, fariseii îl acuză pe Domnul de răzvrătire
  • Demascarea acuzatorilor deghizaţi
  • Tratativele cu fariseii
  • Mărturisirea fariseilor
  • Mărturia lui Cyrenius cu privire la Domnul
  • Prostia şi orbirea fariseilor
  • Despre cum gândeşte un fariseu de la Templu. Miracolele lui Moise în interpretarea fariseilor
  • Noi explicaţii ale miracolelor din Vechiul Testament
  • Filozofia despre natură a fariseului
  • Cyrenius vorbeşte despre miracolele Domnului
  • Lecţia dată fariseilor printr-un miracol al vinului
  • Îndoiala fariseului cu privire la existenţa lui Dumnezeu
  • Pământul ca şcoală a copiilor lui Dumnezeu
  • Lipsurile ca mijloc de învăţare
  • Modalitatea corectă şi cea greşită de a acţiona în lume
  • Despre cei care aspiră în mod egoist la renaşterea spirituală
  • Părerea fariseilor despre lucrarea cea miraculoasă a Domnului
  • Cyrenius dezvăluie gândurile fariseului despre lucrările miraculoase ale Domnului
  • Credinţa materialistă a conducătorului fariseilor
  • Filozofia religioasă a fariseului
  • Răspunsul lui Marcu despre credinţă şi despre lipsa credinţei
  • Aducerea fariseilor pe calea cea bună
  • Ultimul ceas petrecut de Domnul la Marcu
  • Despre zgârcenie
  • O făgăduială pentru cei ce caută ajutorul lui Dumnezeu. Domnul părăseşte casa lui Mrcu
  • Râvna cea oarbă a lui Petru şi grija sa pentru Domnul
  • Despre natura Satanei şi a materiei
  • Domnul şi ucenicii Săi ajung în satul de pescari de lângă Cezareea
  • Concepţia stoică despre viaţă a locuitorilor din micuţul sat de pescari
  • Despre credinţa care face minuni
  • Concepţia stoică despre viaţă a pescarului Aziona
  • Ioan face dezvăluiri despre viaţa lui Aziona
  • Credinţa cea adevărată şi vie
  • Calea spre adevărata credinţă
  • Visul lui Hiram
  • Despre ceea ce vede sufletul în vis
  • Concepţia stoică şi naturalistă despre lume a lui Hiram
  • Puterea de creaţie a sufletului omenesc în vise
  • Viaţa de magician a lui Hiram
  • Despre existenţa sufletului uman înainte şi după viaţa terestră
  • Îndoielile lui Hiram cu privire la supravieţuirea în eternitate a oamenilor
  • Infinitul, eternitatea şi beatitudinea
  • Trei obiecţii împotriva existenţei vieţii de după moarte
  • Diversitatea este necesară în rândul fiinţelor şi al condiţiilor de pe Pământ
  • Discuţia referitoare la Mesia
  • Ioan se teme de ascuţimea minţii lui Hiram
  • Miracolul focului aprins de Ioan
  • Cina cea miraculoasă
  • Apropierea corabiei cu prigonitorii trimişi de Irod
  • Judecarea prigonitorilor
  • Povestea vieţii prigonitorilor
  • Lăcomia lui Iuda pentru bani. Avantajul odihnei nocturne pe bănci cu spătar sau pe şezlonguri
  • Istoria epocii primitive a omenirii
  • Istoria vieţii de pe Pământ
  • Despre diversitatea lumilor
  • Diferenţa dintre oamenii acestui pământ şi oamenii altor lumi
  • O privire asupra planetei Saturn
  • Întrebarea despre Mesia
  • Concepţia lui Hiram despre Mesia
  • Despre Mesia şi despre mântuire
  • Explicarea conceptului de Mesia
  • Mărturia lui Hiram despre Domnul
  • Vasul fariseilor este golit şi folosit la pescuit. Curiozitatea sătenilor
  • Pregătirile pentru micul dejun
  • Aziona şi Hiram discută cu vecinii lor
  • Filozoful Epiphan
  • Despre om, ca fiinţă nepieritoare
  • Îndoiala lui Epiphan şi întrebările sale
  • Despre necesitatea credinţei adevărate; şi lucide
  • Credulitatea şi superstiţia
  • Misiunea Domnului. Epiphan se îndoieşte că oamenii vor înţelege învăţătura Domnului
  • Despre puterea miraculoasă a Cuvântului. Răspândirea învăţăturii este mai bună decât facerea de miracole
  • Transformarea miraculoasă a ţinutului celui sterp. Despre libertatea de voinţă a omului şi despre abandonarea acesteia în faţa Voinţei lui Dumnezeu
  • Importanţa liniştii sufleteşti
  • Curajul lui Epiphan
  • Scopul crucificării Domnului
  • Propunerile lui Epiphan pentru a se evita uciderea Domnului
  • Ucenicii sunt uimiţi de schimbarea ţinutului. Despre post
  • Corăbii duşmane la orizont. Furtuna, ca apărare
  • Întrebările lui Aziona despre viaţa de după moarte a sufletului
  • Copiii lui Dumnezeu (de sus) şi copiii lumii (de jos)
  • Despre viaţa oamenilor acestui pământ în lumea de dincolo
  • O forţă căreia îi lipseşte opusul ei este nulă
  • Polul opus lui Dumnezeu
  • Cei doi poli ai existenţei
  • Calea spre mântuire
  • Întrebarea referitoare la mântuirea celor ignoranţi
  • Despre cum sunt ghidate sufletele în lumea de dincolo. Despre reîncarnare
  • Despre naşterea şi moartea creaţiilor materiale
 • Iisus în ţinutul Capernaumului Evanghelia după Matei
  • Schimbarea la faţă a Domnului pe muntele Tabor
  • Domnul discută cu Moise şi cu Ilie
  • Întâlnirea celor trei ucenici cu cei din lumea de dincolo. Spiritul lui Dumnezeu din om îl ghidează pe acesta către adevăr
  • Încarnările lui Ioan Botezătorul
  • Învierea cărnii
  • Binefacerile cumpătării
  • Vindecarea unui băiat posedat
  • Scurta oprire a Domnului în Jesaira. Sosirea la coliba pescărească a lui Petru de lângă Capernaum
  • Domnul vorbeşte despre suferinţa Sa iminentă
  • Petru şi vameşul
 • Domnul în casa lui Simon Petru (Evanghelia după Matei. Capitolul 18)
  • Cine este mai mare în împărăţia Cerurilor. Despre ispitire
  • Iisus explică parabola ispitirilor
  • Copiii – exemple pentru ucenici. Domnul, ca Fiu al lui Dumnezeu şi Fiu al Omului
  • Taina Golgotei
  • Despre iertare
  • Pilda robului celui nemilos
  • Necesitatea judecăţilor lumeşti. Cauzele fărădelegilor şi prevenirea lor
  • O invazie a lăcustelor
 • Dincolo de Iordan, la Marea Galileii (Evanghelia după Matei. Capitolul 19)
  • Domnul şi ai Săi traversează Marea Galileii
  • Vindecarea orbului din naştere şi a altor bolnavi
  • Domnul şi ai Săi în casa hangiului grec. Adevărul eliberează
  • Despre desfacerea căsătoriei
  • Cazuri de excepţie în căsătorie
  • Domnul îi binecuvântează pe copii
  • Tânărul cel bogat
  • Întrebarea ucenicilor despre răsplata pe care o vor primi în ceruri
  • Domnul vizitează împreună cu ai Săi un sat de munte
  • În casa conducătorului satului. Vinul cel miraculos
  • Vindecarea fiicei infirme a gazdei
  • Barnabe îşi aminteşte de Iisus, copilul de doisprezece ani din Templu
  • Despre caracterul sacru al sabatului
  • Tânăra vindecată mărturiseşte pe Domnul. Transformarea căilor de acces către satul de munte
  • Vederea spirituală
  • Corespondenţele dintre materie şi spirit
  • Vindecarea vecinului muşcat de şarpe. Vinul cel miraculos
  • Despre calea cea dreaptă şi despre sarea cea bună
  • Stânca de sare. Cina cea miraculoasă şi binecuvântată
  • Despre cumpătare, blândeţe şi umilinţă. Calea cea mai bună este calea de mijloc
  • Limbajul simbolic al profeţilor
  • Lăcomia pentru bani a lui Iuda Iscarioteanul
  • Despre esenieni şi miracolele lor
  • Contemplarea cerului înstelat
  • Plecarea Domnului din satul de munte
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index geografic

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Marea evanghelie a lui Ioan, vol. 5”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *